• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Obvezne izbirne vsebine

Obvezne izbirne vsebine

 vas

Katalog OIV - prosta izbira 2020/2021

Prijavo na vsebine oddate na povezavi:

I. Obvezne izbirne vsebine opredeljuje 33. člen zakona o gimnazijah.

II. Obvezne izbirne vsebine so dejavnosti, ki jih šola ponuja dijakom z veliko mero avtonomije, izvaja pa praviloma v strnjeni obliki. Zato obvezne izbirne vsebine ne smejo biti niti predmeti niti nadomestilo za pouk niti s strogim učnim načrtom omejene dejavnosti.
III. Obvezne izbirne vsebine v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:
v 1. letniku 90 ur, v 2. letniku 90 ur, v 3. letniku 90 ur in v 4. letniku 30 ur.
IV. Obvezne izbirne vsebine se delijo na:
• vsebine, obvezne za vse
Državljanska kultura najmanj 15 ur
Knjižnična informacijska znanja najmanj 15 ur
Kulturno-umetniške vsebine najmanj 15 ur
Športni dnevi najmanj 35 ur
Zdravstvena vzgoja najmanj 15 ur
Vzgoja za družino, mir in nenasilje najmanj 15 ur
skupaj najmanj 110 ur

• vsebine, obvezne za tip gimnazije
Kulturno-umetniške vsebine z likovnega področja 18 ur
Kulturno-umetniške vsebine z glasbenega področja 18 ur

• vsebine po dijakovi prosti izbiri
Dijaki lahko prosto izbirajo:
a. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo,
b. iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole
Šola prizna dijaku tudi druge vsebine iz sklopa dijakove proste izbire, opravljene v šoli ali drugje.
To so lahko naslednje vsebine:
• glasbena šola,
• organizirani športni treningi,
• aktivno delovanje v kulturno – umetniškem društvu,

• raziskovalna naloga,
• tečaj CPP,
• pedagoško delo v planinski, taborniški ali skavtski organizaciji,
• aktivno sodelovanje v lokalnih društvih,
• druge vsebine po presoji šole.

Šola je dolžna organizirati tele vsebine:
Logika najmanj 15 ur

Medpredmetne vsebine z ekskurzijo, taborom itd. najmanj 15 ur

Metodologija raziskovalnega dela najmanj 15 ur

Obvladovanje tipkovnice najmanj 15 ur

Prostovoljno socialno delo najmanj 15 ur

Prva pomoč najmanj 15 ur

Športni tabori in šole v naravi najmanj 15 ur

Učenje za učenje najmanj 15 ur

Verstva in etika najmanj 15 ur


Te vsebine mora šola obvezno ponuditi - najmanj v predstavljenem obsegu, izvaja pa jih, če se prijavi (po normativih za oblikovanje skupin) dovolj dijakov. Vsebine so obvezne za šolo kot organizatorja oziroma ponudnika, za dijaka pa ne. Šole lahko same določijo obliko in načine izvedbe. Šola lahko po svoji presoji ponudi tudi vsebine v večjem obsegu.


© 2023 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art