• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

GIMNAZIJA - Dvig digitalne kompetentnosti

 Arnes logotip    logotip ZRSS barvni    Logo MIZS slo     Logo EKP socialni sklad SLO slogan     

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz  Evropskega socialnega sklada .

Ime projekta

Ime projekta  Dvig digitalne kompetentnosti  je izboljšanje in učinkovitost izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki prispevajo k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta

Razvoj prožne oblike učenja s pomočjo učinkovitih digitalnih tehnologij v VIZ ter spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za refleksivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje zadnjega strokovnega razvoja (digitalna strategija VIZ-a, digitalni strokovni strokovni delavci in otrok/učencev/dijakov).

Ciljne skupine

Vzgojno-izobraževalni zavodi, znotraj zaposlenih: strokovni delavci (ravnatelji, učitelji in drugo strokovno osebje) na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami , vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter posledično otroci, učenci in dijaki.

Končna dodana vrednost programa je glede na različno raven digitalne kompetentnosti posameznih strokovnih delavcev v VIZ-a v celoti izdelana digitalna strategija za posamezen VIZ in na osnovi strategije izvedeno usposabljanje ter udejanjanje teh znanj v vzgojno-izobraževalnem procesu. Izdelava strategije temelji na analizi stanja in pripravi akcijskega načrta. To pomeni, da bodo zaposleni v posameznem VIZ-u aktivni udeleženci v procesu analize ter v procesu priprave pri izvajanju akcijskega načrta in začasnih opolnomočenih za evalvacijo in nadgradnjo digitalnih strategij znotraj zavoda tudi po zaključnem programu.

Projekt Dvig digitalne kompetence se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje glede na to, da izhaja iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a pri načrtovanju strategije VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Opravljene analize kažejo na nujno ukrepanje na treh področjih:

  • inovativnih pristopih pedagoškega vodenja in načrtovanja učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ,
  • pedagoških digitalnih kompetencah strokovnih delavcev VIZ-ov in
  • učinkovite rabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu in s tem posledično povezanem dvigu digitalnih kompetenc otrok, učencev, dijakov.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

  • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
  • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
  • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
  • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Arnes bo v sklopu projekta pripravil načrt za izvedbo podpore VIZ-om (usposabljanja za uporabniško in tehnično usposobljenost ter spletno varnost vodstvenih in strokovnih delavcev vseh VIZ-ov v RS) in izvajal dogovorjena usposabljanja za storitve, ki jih nudi šolam.

Pričakovani rezultati

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

Konzorcijski partnerji

Zavod Republike Slovenije za šolstvo (poslovodeči partner)

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES

Partnerji projekta

V programu je vključenih 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov oz. organizacijskih enot vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki bodo izvedli predvidene aktivnosti, opredeljene v  javnem pozivu za izbor sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodov v programu Dvig digitalne kompetentnosti . Zaposlenim v VIZ-ih, ki niso vključeni v program (to so VIZ-i, ki se niso prijavili k sodelovanju), bo omogočena udeležba na usposabljanjih, ki jih bosta izvajala konzorcijska partnerja.

Finančna podpora

Skupna višina sredstev, namenjena za izvedbo projekta, je 1.950.000,00 EUR.

 
 
 
 

© 2023 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art