• 03 757 18 00
 • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (TPK 2018-2022)

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (TPK 2018-2022)

Programi, ki jih bomo izvajali na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani ESS in MIZŠ https://www.eu-skladi.si/.
Izvajali bomo naslednje programe:

 • Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO): 60 ur
  - Neformalni izobraževalni programi za odrasle:
       - Tuji jeziki (angleščina, nemščina): 60 ur
       - Programi za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (komunikacija...): 40 ur
       - Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (excel, uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja,...)
       - Programi priprav za pridobitev nacionalne kvalifikacije
       - Preverjanje in potrjevanje NPK 

  Prijavnica

  Prijave in informacije (izvedba v Slovenskih Konjicah ali Zrečah): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 03 757 18 22, 03 757 18 23, 041 661 154
  Prijave in informacije (izvedba v Laškem): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 03 733 89 38, 041 611 172

  PROGRAMI, ki se izvajajo na ŠC Slovenske Konjice-Zreče, SIC - Izobraževanje odraslih in svetovanje:
 • Tuji jeziki

Nemščina: Prvi koraki k boljšemu sporazumevanju v nemškem jeziku 

Angleščina: Angleščina za nove priložnosti

 • Program za pridobivanje/zvišanje temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti

Komunikacija: Komunikacija, ki da odnosu življenje

 • Računalništvo

RDO: Napredna znanja MS Excel
Z osnovnim znanjem Excel do lažje preglednosti

Tehnologija_me_ne_bo_povozila.pdf

Računalniška pismenost za odrasle (javno veljavni program): RPO

 • Priprave NPK

priprave_NPK_Pomočnik_kuharja

priprave_NPK_Izdelovalec_kruha_potic_peciva_testenin

 • Certificiranje NPK:

NPK Izdelovalec/izdelovalka kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način: katalog

NPK Pomočnik/pomočnica kuharja/kuharice: katalog

 

URNIKI IZOBRAŽEVANJA:

V nadaljevanju so objavljeni urniki predavanj v posameznem programu. Možne so spremembe terminov izvedbe. Udeleženci v programih so o spremembah obveščeni ob nastali situaciji po običajnih kanalih obveščanja (osebno, sms, e-pošta).

Izvedbeni načrti: 

TUJI JEZIK:

TJ_NEM_1.pdf

TJ-ANG-1.pdf

TJ-ANG-2.pdf

TJ_NEM_2.pdf

TJ-ANG-3-kor.pdf

TJ-NEM-3.pdf

TJ-NEM-4.pdf, kor.:  TJ-NEM-4-korek.pdf

TJ_NEM_5.pdf;kor: TJ_NEM_5_korekc.pdf

RDO in RPO

RPO_1.pdf

RDO-1.pdf

RDO-2.pdf

RDO-3.pdf

RDO-4.pdf

RDO-5.pdf

RDO_6.pdf

RDO-7.pdf

RPO-2.pdf

RPO_3.pdf

NIPO

NIPO_KOM_1.pdf

Priprave NPK

PP_NPK_pom.kuharja-1.pdf

PP-NPK-IKPPT-2.pdf

PP-NPK-IKPPT-3.pdf

PP-NPK-Pom.kuharja-4.pdf

PP-NPK-Pomočnik-kuharja-sk3.pdf

PP-NPK-6-IKPPT.pdf

PP_NPK_-Pom.kuharja-5.pdf

PP-NPK-6-21.9.2020-IKPPT-korekcija.pdf

PP_NPK_IKPTT_-sk.4.pdf
PP_NPK_IKPTT-SKUPINA_5.pdf

Napovednik usposabljanj:

V maju pričnemo še z izvedbo tečaja RDO - Napredna znanja MS Excel. Prostih je še nekaj mest. 


Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

https://www.eu-skladi.si/

Info TPK   


© 2022 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art