• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
 PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (TPK 2018-2022)

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC (TPK 2018-2022)

Programi, ki jih bomo izvajali na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani ESS in MIZŠ https://www.eu-skladi.si/.
Izvajali bomo:

- Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO): 60 ur
- Neformalni izobraževalni programi za odrasle:
     - Tuji jeziki (angleščina, nemščina,...): 60 ur
     - Programi za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (komunikacija, strojništvo,...): 40 ur
     - Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (excel, word, power point, uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja,...)
     - Programi priprav za pridobitev nacionalne kvalifikacije
     - Preverjanje in potrjevanje NPK 

Prijavnica

Prijave in informacije (izvedba v Slovenskih Konjicah ali Zrečah): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 03 757 18 22, 03 757 18 23, 041 661 154
Prijave in informacije (izvedba v Laškem): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., 03 733 89 38, 041 611 172

PROGRAMI:

Nemščina: Prvi koraki k boljšemu sporazumevanju v nemškem jeziku 

Angleščina: Angleščina za nove priložnosti

Komunikacija: Komunikacija, ki da odnosu življenje

RDO: Napredna znanja MS Excel
Z osnovnim znanjem Excel do lažje preglednosti

Priprave NPK: priprave_NPK_Pomočnik_kuharja,

priprave_NPK_Izdelovalec_kruha_potic_peciva_testnin

URNIKI IZOBRAŽEVANJA:

V nadaljevanju so objavljeni urniki predavanj v posameznem programu. Možne so spremembe terminov izvedbe. Udeleženci v programih so o spremembah obveščeni ob nastali situaciji po običajnih kanalih obveščanja (osebno, sms, e-pošta).

TPK_Izvedbeni_načrt-RDO-7-spletna_izvedba.pdf

TPK_Izvedbeni_načrt-Prvi_koraki_k_boljšemu_sporazumevanju_v_nemškem_jeziku-sk.3.pdf

TPK_izvedbeni_nacrt_NIPO-KOM-1.pdf

TPK_Izvedbeni_nacrt_NIPO-PP-NPK-1.pdf

TPK_izvedbeni_nacrt_NIPO-PP-NPK-2.pdf

TPK_izvedbeni_nart-RPO-1.pdf

TPK_izvedbeni_nart_TJ-NEM-1.pdf

TPK_izvedbeni_nart_TJ-ANG-1.pdf

TPK_izvedbeni_nart_TJ-ANG-2.pdf

TPK_izvedbeni_nart-NIPO-RDO-1.pdf

TPK_izvedbeni_nart-NIPO-RDO-2-osnovni.pdf

TPK_izvedbeni_nart-NIPO-RDO-3-napredni.pdf

TPK-izvedbeni-načrt_NIPO-PP-NPK-3.pdf

TPK_izvedbeni_nart-NIPO-RDO-4.pdf

TPK-izvedbeni_nart_TJ-ANG-3-kor-712020.pdf

TPK_izvedbeni_načrt_TJ-NEM-2.pdf

TPK-izvedbeni_načrt_NIPO-RDO-5.pdf

TPK-izvedbeni-načrt-PP-NPK-4.pdf

TPK_izvedbeni_nart-Pomočnik-kuharja-sk3.pdf

TPK_izvedbeni_nart-NPK-3-Izdelovalec_kruha-potic-peciva.pdf

TPK_izvedbeni_načrt_TJ-NEM-3.pdf

TPK_izvedbeni_načrt_RPO-2.pdf

Izvedbeni_načrt-Priprave_NPK_Izdelovalec_kruha_-sk.4.pdf
TPK_izvedbeni_načrt_TJ-NEM-4.pdf


Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

https://www.eu-skladi.si/

Info TPK   


© 2022 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art