• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnik v tehnoloških procesih NPI

Pomočnik v tehnoloških procesih NPI

Oznaka

Programske enote

Obvezno/

Skupno število ur

Število kreditnih točk

izbirno

A – Splošnoizobraževalni predmeti

P1

Slovenščina

obvezno

155

8

P2

Matematika

obvezno

168

9

P3

Družboslovje in naravoslovje

obvezno

248

12

P4

Športna vzgoja

priznano

124

5

Skupaj A

695

34

B – Strokovni moduli

M1

Tehniško sporazumevanje

obvezno

147

8

M2

Rokovanje s stroji in napravami

obvezno

363

18

M3

Vzdrževanje strojev in naprav

izbirno

470

24

Skupaj B

980

50

Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:

C- Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

700

28

Č – Praktično usposabljanje z delom

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

152

6

D – Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

96

4

E – Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum:

437

24

M4

Upravljanje strojev in naprav

24

Skupaj pouka (A+B+E)

2112

108

Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č)

852

34

Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E)

2208

112

Skupaj (A+B+Č+D+E)

2360

118

Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor)

2

Skupaj kreditnih točk

120

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

Izobraževanje traja dve leti.

Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).

VPISNI POGOJI

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ali zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:

splošnoizobraževalne predmete, obvezne strokovne module, izbirne strokovne module, odprti del kurikula.


POLEG TEGA MORA OPRAVITI:

vse interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in zaključni izpit.


ZAKLJUČNI IZPIT:

izdelek oziroma storitev in zagovor.

Za vaše izobraževanje skrbimo:

Petra Klima, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 827, (041) 661 154
Maja Štrovs, organizator izobraževanja odraslih: Izpostava Laško (03) 733 89 38, (041) 611 172, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Patricija Košir, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 820, (041) 661 154 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


© 2022 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art