Razpored PUD-a po razredih, 2019/20

Objavljeno v Praktični pouk

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCIH

Šolsko leto 2019/ 2020

V tem šolskem letu bo delovna praksa pri delodajalcih potekala po naslednjem razporedu:

Razred Program Razpored Število tednov
1. a SPI

6. 4. 2020 – 24. 4. 2020

3 tedni
2. a SPI

4. 11. 2019 – 22. 11. 2019

3 tedni
3. a SPI

13. 1. 2020 – 22. 5. 2020

18 tednov
1. Sa SSI

Nima PUD-a

2. Sa SSI

2. 3. 2020 – 20. 3. 2020

3 tedni
3. Sa SSI

1. 6. 2020 – 19. 6. 2020

3 tedni
4. Sa SSI 14. 10. 2019 – 25. 10. 2019 2 tedna
1.GTa SSI

       Nima PUD-a

/
2.GTa SSI

2. 3. 2020 – 20. 3. 2020

3 tedni
3. GTa SSI

1. 6. 2020 – 19. 6. 2020

3 tedni
4. GTa SSI

21. 10. 2019 – 25. 10. 2019

1 teden

Organizator PUD-a na SPSŠ Zreče

Boris Podgrajšek