Učiteljski zbor

Predmeti: matematika, sociologija, zgodovina, strokovni moduli
Predmet: Poslovno komuniciranje in informacijsko komunikacijske tehnologije
Predmet: slovenščina, nemščina, strokovna terminologija
Svetovalna delavka Predmet: Angleščina
Predmet: športna vzgoja