Delo dijakov je uspešnejše, če je spremljano. V šoli to počnemo profesorji in si obenem prizadevamo, da pri tem sodelujejo tudi starši oz. skrbniki z rednim obiskovanjem roditeljskih sestankov, s posvetovanjem z razredniki na pogovornih urah ali po telefonu.

Roditeljske sestanke skliče razrednik najmanj trikrat v šolskem letu, pogovorne ure pa so običajno v dopoldanskem času (dan in uro razredniki določijo ob začetku šolskega leta) in je razvidna pri predstavitvi profesorjev na naši spletni strani.

Skupne pogovorne ure, ko so staršem na razpolago vsi učitelji, so enkrat mesečno po razporedu, ki je objavljen v začetku septembra.

Delo šole spremljajo starši v svetu staršev. Svet staršev je sestavljen tako, da ima vsak oddelek enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki v svetu staršev Gimnazije Slovenske Konjice:

Razred Predstavnik staršev  
1. a Tatjana Tisovic RUS
1. b Mateja SLAPNIK
2. a Eva BERGINC
2. b Doris Mlakar GRAČNER
3. a Milena OROŽ ČREŠNAR
3. b Metoda REBERNAK - LAPUH
4. a Danilo HRIBERNIK
4. b Emilija HREN DEČAR

TEKMOVANJA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014

Razpis in pogoje za Cankarjevo tekmovanje lahko najdete na povezavi.

Logika v šolskem letu 2013/2014.

pdfNagrajenca Društva za Združene narode za Slovenijo

V torek, 21. januarja, smo na gimnaziji sprejeli slovenske predstavnike Japonskega veleposlaništva. Tomaž Hožič nam je s kratkim potopisnim predavanjem približal japonski svet. Suši, potresi, dolga življenjska doba, napredna tehnologija, prijaznost ljudi, animirani filmi, draga hrana ... Nemalo značilnosti te oddaljene države se da primerjati z našo. Navkljub vsem razlikam pa menim, da je predavatelj z vsemi zanimivimi podrobnostmi dobro opravil svojo nalogo, zato se sam obiska Japonske ne bi branil.
Jan Založnik

DIJAŠKA SKUPNOST GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

Dijaško skupnost tvorijo vsi dijaki šole. Sestankov se udeležujejo predsedniki posameznih razredov. Dijaška skupnost obravnava vprašanja življenja in dela šole ter daje ustrezne predloge.

Začetek pouka je 1. septembra. Zadnji dan pouka je za dijake zaključnih letnikov 18. maj 2018, za dijake ostalih letnikov pa 22. junij 2018.

VPIS NA FAKULTETE - link
OBLIKOVANJE SEMINARSKE NALOGE

Na naši šoli smo se dogovorili o enotnem oblikovanju seminarskih nalog. Navodila najdete s klikom na povezavo .
Za ogled morate imeti instalacijo programa Acrobat Reader.

Vodstvo šole

Dijaki 2013/2014