GASTRONOMIJA IN TURIZEM

Kulturno-umetnostna vzgoja Temeljni namen kulturno-umetnostne vzgoje je pri slehernem dijaku vzbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem umetniškem izražanju – tako pri lastnem ustvarjanju kot uživanju v umetniškem…
V sklopu programa Erasmus+ (2014–2020) izvajamo aktivnosti v projektu mobilnost, v okviru katerega s pomočjo dotacij Evropske unije dijakom omogočimo pridobivanje praktičnih izkušenj: na partnerski šoli v Würzburgu v Nemčiji,…
Na šoli se zavedamo pomena konkurenčne prednosti, zato želimo biti v koraku z novostmi in s trendi na tržišču. Tako dijaki v času šolanja sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira…