MLadi tutorji

Rabiš tutorja?

Mladi z naše šole so v preteklem šolskem letu sodelovali pri projektu Start the change. Pod mentorstvom Mladinskega centra Dravinjske doline in mentorice na šoli profesorice Helene Skaza Birk.

Mladi so na podlagi izzivov odraščanja, ki so jih v preteklem šolskem letu izpostavili v okviru intervjuja fokusne skupine, vzpostavili medvrstniško tutorstvo. Katerega naloga je pomoč pri ustvarjanju pozitivne šolske klime, pomoč dijakom pri prehodu iz osnovne v srednjo šolo, po potrebi pa pomagajo tudi pri iskanju in izvajanju medvrstniške učne pomoči.

Pripravili so tudi promocijsko aktivnost, kjer so vrstnike obveščali o medvrstniškem tutorstvu, obenem pa so jih vabili v svoje vrste.

Projekt je sofinanciran v sklopu programa Evropske unije Erasmus+.

Start the change 2          Erasmus