Učbeniki, delovni zvezki in ostale potrebščine v šol. letu 2020/2021

Gimnazija:

SPSŠ Zreče - Gostinsko turistični tehnik:

SPSŠ Zreče - Strojni tehnik:

SPSŠ Zreče - Oblikovalec kovin:

SPSŠ Zreče - Inštalater strojnih inštalacij: