Dejavnosti

Drugi teden v oktobru smo se lahko dijaki tretjih in četrtih letnikov odpočili od vsakodnevne šolske rutine in odleteli na Finsko. Tam so nas sprejeli partnerji iz mesteca Loimaa, ki…
Vsi dijaki Gimnazije Slovenske Konjice od 1. do 4. letnika so sodelovali v projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2016 na Gimnazii Slovenske Konjice. Letos v nacionalnem projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE…
Podjetnost, ki se pojavlja v kombinaciji s samoiniciativnostjo, je ena izmed osmih ključnih kompetenc, ki jih opredeljuje evropski referenčni okvir ključnih kompetenc (2006). Namen mednarodnega projekta je izboljšanje učinkovitosti in…