DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2016

Vsi dijaki Gimnazije Slovenske Konjice od 1. do 4. letnika so sodelovali v projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2016 na Gimnazii Slovenske Konjice. Letos v nacionalnem projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE, ki je del evropskega projekta,  sodelujemo že drugo leto. Pripravili smo 5 delavnic za dijake in druge udeležence:

-        LJUDSKA GLASBENA DEDIŠČINA DRAVINJSKE DOLINE za 1. letnik (mentorica: mag. Mojca K. Dobnik; zunanji sodelavci: Ljudski pevci iz Tepanja, Folklorna skupina Jurij Vodovnik iz Skomarja) – 12. 9. 2016, več o delavnici.

-       MANDALA V OČEH MLADIH USTVARJALCEV NA KONJIŠKEM za 2. letnik (mentorica: mag. Aleksandra Boldin; zunanji sodelavci: Erik Vodenik in Društvo likovnikov in fotografov Slovenske Konjice) – 13. 9. 2016, več o delavnici.

-       SIMBOLI KONJA V KULTURNI DEDIŠČINI SLOVENSKIH KONJIC za 1. letnik (mentorici: Doroteja Rušnik Stramšak in mag. Aleksandra Boldin; zunanja sodelavca: Arpad Šalamon in Hedvika Vidmar Šalamon) – 13. in 15. 9. 2016, več o delavnici.

-       KULTURNA DEDIŠČINA NA KONJIŠKEM za 3. letnik (mentorici: mag. Aleksandra Boldin in mag. Marjetica Štante Kapun) – 15. 9. 2016, več o delavnici.

-       KULTURNA DEDIŠČINA DRAVINJSKE DOLINE OD ANTIKE DO SODOBNOSTI za 4. letnik (mentorica: mag. Aleksandra Boldin) – 16. 9. 2016, več o delavnici.


Projekt DEKD 2016 smo na gimnaziji zaključili 30. 9. 2016 s kulturno prireditvijo DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2016 na Gimnaziji Slovenske Konjice: ODPRTJE RAZSTAVE (Sodelujoči dijaki na prireditvi: Maruša Marguč in Jakob Mlakar (povezovalca programa); Luka Preložnik Šegel in Jani Vehovar (tehnična podpora); nastopajoči dijaki na prireditvi - 1. letnik: Andraž Konec; 2. letnik: Ana Kolar, 3. letnik: Gaja Pesjak in Leon Kukovič; 4. letnik: Patricija Doler; nastopajoči dijaki – glasbeni in plesni del: Lan Boldin, Nejc Vivod Belak, Tea Bračič, Daša Gaber, Tilen Gorenjak, Nastja Kovač, Julija Hohler, Maša Mesiček, Tinkara Jakopič, Maša Pučnik, Zala Podkrajšek, Klara Fijavž, Manca Ledinek, Martin Tome, Tara Mrzdovnik, Ema Falnoga.

Program – režija in zasnova: mag. Aleksandra Boldin; glasbeni in plesni del: mag. Mojca Koban Dobnik; tehnična podpora: Vasja Ivančič; priprava razstave grafik in mandal: Doroteja Rušnik Stramšak in Erik Vodenik.

Zahvaljujem se vsem dijakinjam in dijakom od 1. do 4. letnika za uspešno sodelovanje na delavnicah, pri nastopu in s svojimi deli na razstavi v avli šole ter na uličnem razstavišču v konjiškem starem trgu ob DNEVIH EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2016 na Gimnaziji Sl. Konjice.

Dijaki - ponosni smo na vas, da ste s svojo izvirnostjo in energijo na svojevrsten način črpali iz kulturne zakladnice Dravinjske doline, ji dodali nove dimenzije ter pripomogli k medgeneracijskemu sožitju. Prav tako pa za vaš spoštljiv odnos do naše lokalne dediščine, ki ste jo nekateri obiskali v delavnicah na terenu.

Iskrena zahvala tudi ravnateljici-direktorici: mag. Jasmini Mihelak Zupančič, vodstvu šole, vsem profesorjem in delavcem šole za uspešno zaključen projekt ter Novicam in Radiu Rogli za objavo v medijih.

Prejeli smo tudi več pohval izven naše šole. Nekaj utrinkov o tem na spodnjem spletnem portalu - povezava.

Vodja projekta DEKD na Gimnaziji Slovenske Konjice:
mag. Aleksandra Boldin