Povabilo k sodelovanju - predavatelji v programih izobraževanja odraslih

K sodelovanju vabimo predavatelje za poučevanje v programih izobraževanja odraslih:

  • tečaji slovenščine (profesor slovenskega jezika ali zaključeno visokošolsko izobraževanje s področja)
  • tečaji angleščine (profesor angleškega jezika ali zaključeno visokošolsko izobraževanje s področja)
  • tečaji nemščine (profesor nemškega jezika ali zaključeno visokošolsko izobraževanje s področja)
  • tečaji komunikacije (VII. stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri in strokovna izobraževanja s tematskega področja)
  • tečaji gastronomije (najmanj višja strokova izobrazba s področja gastronomije, živilstva ali gospodinjstva ali sorodni programi)
  • tečaji računalništva (zaključeno izobraževanje s področja računalništva ali informatike ali sredješolska izobrazba ter pridobljen certifikat ECDL ali končano izobraževanje, ki je imelo v programu vsebine iz računalništva ali informatike v obsegu najmanj 100 ur)
  • izobraževanja s področja strojništva, kot npr.: upravljanje strojev, CNC,... (inž. oz. dipl. inž. strojništva ali mehatronike)

Pričakujemo, da imate najmanj eno leto delovnih izkušenj pri izvajanju programov oz. dejavnosti za odrasle in pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo oz. uspešno zaključen program usposabljanja za izobraževalno delo z odraslimi v obsegu najmanj 16 ur.

Zainteresirane vabimo, da nam pošljete življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Dodatne informacije:

  • Brigita Kukovič, tel. 03/757 18 22
  • Patricija Košir, tel. 03/757 18 23
  • Jasmina Mihelak Zupančič, tel. 03/757 18 00