Obvestilo o delu in uradnih urah v času od 19.10.2020 dalje

Aktivnosti izobraževanja odraslih, svetovanja, projektov in šole vožnje se odvijajo nemoteno preko spodnjih kanalov.
Osebni dostop je omejen in je možen je le po predhodnem dogovoru.

Napis pages to jpg 0001