• 03 757 18 00
  • Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

P1 Garancije za zavarovanje bančnih kreditov

NA VOLJO DOBRIH 103 MILIJONE EUR GARANCIJ ZA NAJEMANJE BANČNIH KREDITOV POD UGODNIMI POGOJI

Slovenski podjetniški sklad (SPS) je tudi letos razpisal produkt P1 garancije za zavarovanje bančnih kreditov, s katerimi si bodo mikro, mala in srednje velika podjetja zagotavljala likvidnost. Skupno razpisanih 103,07 mio EUR garancij, s subvencijo obrestne mere, bo okrepilo okoli 650 projektov.

Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Namenjen je tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.

Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki:

  • se kot pravne ali fizične osebe ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge ali zavodi, ter socialna podjetja (so.p) s statusom gospodarske družbe,
  • imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in manj kakor 250 zaposlenih,
  • letni promet ne sme presegati 50 mio EUR, bilančna vsota pa ne 43 mio EUR.


Upravičeni stroški projekta morajo nastati v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2022!

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 20.4., 5.5., 20.5., 5.6., 20.6., 5.7., 5.9., 20. 9., 5.10. in 20. 10. 2021.

Več informacij: https://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=115 


© 2021 Šolski center Slovenske Konjice - Zreče. Vse pravice so pridržane. Izdelal Maksima Web art