Predstavitev programa Inštalater strojnih inštalacij

Objavljeno v Strojništvo
Inštalater strojnih inštalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave. Delo je razgibano, saj preživi veliko časa na terenu. Inštalater pripravlja dele inštalacijskih napeljav, jih vgrajuje, vzdržuje in pregleduje. Sledi smernicam rabe in izkoriščanja alternativnih virov energije.
Zakaj je inštalater strojnih inštalacij perspektivni poklic?
• Vodovodne, toplotne, hladilne ali plinske inštalacije so del vsake zgradbe.
• Omogoča samostojno poklicno kariero, saj ustanovitev lastnega podjetja ne predstavlja visoke investicije.
• Številni evropski projekti podpirajo rabo in izkoriščanje alternativnih virov energije, za kar so potrebne inštalaterske storitve.

Oznaka

PROGRAMSKE ENOTE

  Obvezno/izbirno

 1. letnik

 2. letnik

 3. letnik

Goles

Našo šolo sem izbral, ker me delo v tem poklicu

zanima, ker je šola blizu in primerne težavnosti.

Pa še moj brat mi jo je priporočil!

Benjamin Goleš, 2.a

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina, Matematika, Tuji jezik I, Umetnost, Družboslovje, Naravoslovje, Športna vzgoja

B – Strokovni moduli (ur na teden)

M1

Tehniško komuniciranje v poklicu

Obvezno

3

M2

Materiali in obdelave v poklicu

Obvezno

2

M3

Elementi konstrukcij

Obvezno

2

M4

Organizacija in poslovanje

Obvezno

1

1

M5

Strojne instalacije

Izbirno

4

4

M6

Osnove energijskih procesov

Obvezno

4

M7

Plamensko varjenje, lotanje, lepljenje

Obvezno

3

1,5

M10

Vodovod in kanalizacija

Obvezno

3

3

M11

Plinske instalacije

Obvezno

3

3

Jevsenak

Našo šolo sem izbral, ker bi rad opravljal ta

poklic. V šoli ni preveč dijakov, učitelji so

prijazni. Rad spoznavam nova znanja, delo pri

praksi je zelo zanimivo in se veliko naučimo.

Jevšenak Benjamin, 2.a

C - Praktično izobraževanje pri delodajalcu (ur na leto)

Praktično usposabljanje z delom

114

114

684

E - Odprti del kurikuluma (ur na teden)

Plemenitenje proizvodov

2

Dokumentacija v poklicu

2

Računstvo v poklicu

2

Klimatizacija in ogrevanje

4

Izmenjevalci toplote

2

Strokovna terminologija v tujem jeziku

1

Projektno delo - inštalaterstvo

10

Projektno delo

4,5

Dijak zaključi izobraževanje z zaključnim izpitom, ki ga sestavljajo:
1. pisni in ustni izpit iz slovenščine,
2. izdelek oziroma storitev z zagovorom.