Praktični pouk

V tem šolskem letu bo delovna praksa pri delodajalcih potekala po naslednjem razporedu: Razred Program Razpored Število tednov 1. a SPI 6. 3. 2017 – 24. 3. 2017 3 tedni…
RAZRED ČAS PRAKSA 1. Sa 2. Polletje (od 2.2.2017 do 30.3.2017) Četrtek 2. Sa 2. Polletje Petek 3. Sa 2. Polletje Četrtek 4. Sa Celo šolsko leto Sreda 1. a…