Praktični pouk

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCIH Šolsko leto 2019/ 2020 V tem šolskem letu bo delovna praksa pri delodajalcih potekala po naslednjem razporedu: Razred Program Razpored Število tednov 1. a…
Dijaki bodo v šolskem letu 2019/20 izvajali praktični pouk po razporedu, v odvisnosti od realizacije teoretičnega pouka.