Strojništvo

Inštalater strojnih inštalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave. Delo je razgibano, saj preživi veliko časa na terenu. Inštalater pripravlja dele inštalacijskih napeljav, jih vgrajuje,…
Oblikovalec kovin – orodjar je poklic z najdaljšo tradicijo na naši šoli in hkrati med najbolj iskanimi na trgu dela.Dijak med izobraževanjem pridobi splošna in strokovna znanja ter praktične izkušnje,…
Strojni tehnik je na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče izobraževalni program, ki pritegne marsikaterega mladostnika.Izobraževanje je zanimivo predvsem zaradi širokega nabora splošnoizobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in odprtega kurikula. Le-ta…