Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ šole. Sestavljajo ga predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Predsednik sveta staršev je izvoljen na prvem sestanku sveta staršev. Načrtovana sta vsaj dva sklica Sveta staršev,…