Učiteljski zbor

Predmet: Računstvo v stroki
Predmeta: kemija, naravoslovje
Predmet: strokovni moduli
Predmet: Priprava rednih obrokov
Predmet: praktični pouk