Projekt Mlado Zreče, 13.9.2019

Objavljeno v Novice

V okviru Javnega razpisa ŠIPK 2018–2019, ki ga je financiral Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije smo skupaj z Univerzo v Mariboru in s partnerji iz občine Zreče, ter podjetjem Mikro malta d.o.o. izvedli projekt Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče (Mlado Zreče). Projekt Mlado Zreče je bil zasnovan na pobudo lokalnega okolja občine Zreče in medobčinskega urada, kjer so ugotovili, da so mladi premalo vključeni v družbeno, socialno, gospodarsko in okoljsko življenje občine.

Namen projekta je bil neposredno od mladih pridobiti mnenja, sugestije, želje in pričakovanja za aktivno participacijo na vseh področjih trajnostnega načina življenja v občini Zreče. V ta namen smo z anketnimi metodami ter intervjuji od mladih, starih od 15-29 let, pridobili raznovrstne informacije o tem, kako se želijo vključiti v življenje v občini, kaj mladi v občini Zreče pogrešajo in kaj si želijo na posameznih področjih (zaposlovanje, izobraževanje, prosti čas, informiranje, participacija, mobilnost, okolje,…). Kriteriji zbiranja podatkov so bili zasnovani na pregledu obstoječih strategij za mlade kot raziskovalna aktivnost študentov.

Rezultat projekta je Strategija za mlade za občino Zreče, kjer so opredeljene prioritete, ki jih mladi izpostavljajo kot pomembne za trajnostno življenje v svoji občini. Občina Zreče bo dodala še izvedbeni načrt z opredelitvijo virov financiranja. Pomemben rezultat projekta je tudi vzpostavitev sodelovanja med mladimi in občino Zreče. Predstavitev strategije je potekala 13. 9. 2019 v Šolskem centru Zreče – Slovenske Konjice.

Strokovno zasnovo Strategije sta predstavili dr. Danijela Lahe, vodja projekta in mentorica in dr. Ana Vovk Korže, mentorica. Sodelovali so tudi mladi.

Občina Zreče in SPSŠ