Mednarodni projekti

V sklopu programa Erasmus+ (2014–2020) izvajamo aktivnosti v projektu mobilnost, v okviru katerega s pomočjo dotacij Evropske unije dijakom omogočimo pridobivanje praktičnih izkušenj: na partnerski šoli v Würzburgu v Nemčiji,…