O nas

Za prehrano naših dijakov skrbijo v kuhinji podjetja Unior. Dijakom je vsak dan na voljo topla malica, ki jo zaužijejo v jedilnici družbene prehrane podjetja Unior.Prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto starši oziroma skrbniki oddajo šoli praviloma v mesecu juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila…
Šolska pravila 1.12.2018ŠC pravila ocenjevanja 1.9.2018 Pravilniki za srednje strokovne šole Pravila šolske prehrane 2014