ČESTITAMO VSEM UDELEŽENCEM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH!
Danes, 7.7.2020 smo podelili zaključna spričevala za uspešno opravljeno poklicno maturo udeležencem izobraževanja odraslih.

Poklicno maturo sta na področju strojništva opravila dva kandidata, dve kandidatki na področju ekonomije in devet na področju predšolske vzgoje. Izjemen učni uspeh je dosegla Eva Levičnik Pernat, ki je opravljala poklicno maturo na področju ekonomije. Spričevala je podelila ravnateljica-direktorica mag. Jasmina Mihelak Zupančič.

Za dosežen uspeh vsem kandidatom iskreno čestitamo, saj je vanj vloženo veliko truda, pozitivne energije in prostega časa. Ob tej priložnosti bi se vam radi zahvalili, ker ste bili z nami, ste nam zaupali, da vas vodimo, svetujemo, poučujemo, spodbujamo in vas na koncu pripeljemo do željenih rezultatov.

Z znanjem lažje premagujemo izzive, ki jih na pot postavlja življenje.

Strokovne delavke SIC-Izobraževanje odraslih in svetovanje

Spoštovani dijaki, v sredo, 1.7. in v četrtek 2.7. bodo na SPSŠ potekali popravni in dopolnilni izpiti, ki štejejo za spomladanski izpitni rok. Podroben časovni rapored po predmetih - modulih in izpraševalcih se nahaja v prilogi. Na izpite ste prijavljeni vsi tisti, ki ste do danes - petka, 26.6. poslali prijavnico na obrazec v oblaku 365: https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=OfficeDotCom&lang=sl-SI#FormId=e-TuMvrfD0S8CyFwrn6bqJRG6Jz6vORInAQbpCV_O95UMzczMllFNkNDRllENUg2RTg1U1RENkFTMC4u. Ostali, ki prijavnice še niste oddali, imate to možnost še do ponedeljka, 29.6. do 8.00, nato bo povezava za prijavo iz spleta umaknjena in v mesecu avgustu zopet na voljo za prijavo na jesenski izpitni rok.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo šole

Priloga: popravni_izpiti_spomladanski_vsi_letniki_2020_splet.pdf

SPIRIT Slovenija v sodelovanju s partnerji organizira individualna B2B srečanja med slovenskimi in tujimi podjetji – SEE MEET 2020, ki bodo potekala 21. in 22. oktobra 2020 v Hotelu City Maribor.

SEE MEET Slovenia 2020 je mednarodni forum, ki ponuja edinstveno priložnost za iskanje novih poslovnih partnerstev za mala in srednje velika podjetja iz različnih poslovnih sektorjev. Podjetjem ponuja priložnost za rast poslovanja na nacionalnih in mednarodnih trgih ter pridobivanje novih kontaktov in povezav preko individualnih vnaprej pripravljenih sestankov in neformalnega mreženja v času foruma.

Forum ponuja edinstveno platformo za podjetja iz različnih panog s posebnim poudarkom za podjetja s področja digitalizacije industrijskih procesov in IKT, predelovalne industrije (kovinska, izdelki iz gume in plastičnih mas), s področja energetske učinkovitosti in druge storitve. V lanskem letu sta potencialne partnerje na dogodku iskala tudi podjetji Revoz in Yaskawa. Dogodka pa se je udeležilo dve tretjini podjetij iz Slovenije, ostala pa iz Hrvaške, Srbije, Italije, Avstrije, Kosova, Bolgarije ter tudi Malte, Nizozemske, Turčije, Francije, Ukrajine, Velike Britanije in Nepala.

Več informacij in prijave na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Oznaka Programske enote Obvezno/ Skupno število ur Število kreditnih točk
izbirno
A – Splošnoizobraževalni predmeti
P1 Slovenščina obvezno 155 8
P2 Matematika obvezno 168 9
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezno 248 12
P4 Športna vzgoja priznano 124 5
Skupaj A 695 34
B – Strokovni moduli
M1 Tehniško sporazumevanje obvezno 147 8
M2 Rokovanje s stroji in napravami obvezno 363 18
M3 Vzdrževanje strojev in naprav izbirno 470 24
Skupaj B 980 50
Od tega minimalno za praktično izobraževanje v šoli:
C- Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk 700 28
Č – Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu 152 6
D – Interesne dejavnosti
Interesne dejavnosti 96 4
E – Odprti del kurikuluma
Odprti kurikulum: 437 24
M4 Upravljanje strojev in naprav 24
Skupaj pouka (A+B+E) 2112 108
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 852 34
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2208 112
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2360 118
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 2
Skupaj kreditnih točk 120

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA
Izobraževanje traja dve leti.
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).
    
VPISNI POGOJI
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko
obveznost ali
zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom
    
POGOJI ZA DOKONČANJE
    
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:
splošnoizobraževalne predmete,
obvezne strokovne module,
izbirne strokovne module,
odprti del kurikula
    
POLEG TEGA MORA OPRAVITI:
vse interesne dejavnosti,
obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in
zaključni izpit.
    
ZAKLJUČNI IZPIT:
izdelek oziroma storitev in zagovor

Za vaše izobraževanje skrbimo:

Petra Klima, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 827, (041) 661 154

Maja DRAGAN, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 820, (041) 661 154

Patricija KOŠIR, organizator izobraževanja odraslih:  (03) 7571 820, (041) 661 154                                                                                   
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

               
Oznaka Programske enote Obvezno / izbirno Skupno število  ur Število kreditnih točk      
A – Splošnoizobraževalni predmeti      
P1 Slovenščina obvezno 155 8      
P2 Matematika obvezno 168 9      
P3 Družboslovje in naravoslovje obvezno 248 12      
P4 Športna vzgoja priznano 124 5      
Skupaj A 695 34      
B – Strokovni moduli      
M1 Komunikacija na delovnem mestu obvezno 112 6      
M2 Čiščenje in urejanje prostorov izbirno 160 9      
M5 Kuhanje in strežba izbirno 140 8      
M10 Oblikovanje enostavnih tekstilij izbirno 140 8      
M18 Izdelava pekovskih in slaščičarskih izdelkov izbirno 320 18      
Skupaj B 872 49      
       
C – Praktično izobraževanje v šoli      
Praktični pouk 600 24      
Č – Praktično izobraževanje pri delodajalcu      
Praktično usposabljanje z delom 152 6      
D – Interesne dejavnosti      
Interesne dejavnosti 96 4      
E – Odprti kurikulum      
Odprti kurikulum: 448 25      
M13 Pomoč pri strežbi 7      
M23 Enostavni izdelki za dekoracijo 9      
M25 Vzdrževanje in izdelava enostavnih tekstilnih izdelkov 9      
Skupaj pouka (A+B+E) 2015 108      
Skupaj praktičnega izobraževanja (C+Č) 752 30      
Skupaj izobraževanja v šoli (A+B+D+E) 2111 112      
Skupaj (A+B+Č+D+E) 2263 118      
Zaključni izpit (izdelek oziroma storitev in zagovor) 2      
Skupaj kreditnih točk 120      
               
               
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA            
Izobraževanje traja dve leti.            
Izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT).        
               
VPISNI POGOJI            
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:          

končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko

obveznost ali

zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom  
               
POGOJI ZA DOKONČANJE            
               
Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak uspešno opraviti s pozitivnimi ocenami:      
splošnoizobraževalne predmete,            
obvezne strokovne module,            
izbirne strokovne module,            
odprti del kurikula            
               
POLEG TEGA MORA OPRAVITI:            
vse interesne dejavnosti,            
obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom in          
zaključni izpit.            
               
ZAKLJUČNI IZPIT:            
izdelek oziroma storitev in zagovor            

                   
Za vaše izobraževanje skrbimo:

Petra Klima, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 827, (041) 661 154

Maja DRAGAN, organizator izobraževanja odraslih: (03) 7571 820, (041) 661 154

Patricija KOŠIR, organizator izobraževanja odraslih:  (03) 7571 820, (041) 661 154                                                                                   
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.    
  

Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira srečanje z italijanskimi agenti v okviru virtualnega dogodka Forum Agenti, ki bo potekal 15. in 16. septembra 2020.
Dvodnevni virtualni dogodek Forum agenti Virtuali je namenjen podjetjem ki želijo najti in vzpostaviti kontakte s potencialnimi agenti in zastopniki za italijanski trg, Za slovenska podjetja bodo b2b sestanki z agenti organizirani in bodo potekali po v naprej pripravljenih urnikih, obenem pa bodo agenti med samim dogodkom lahko neposredno kontaktirali slovenska podjetja.
Vsako prijavljeno podjetje bo imelo svojo virtualno stojnico, ki bo omogočala predstavitev posameznega podjetja (katalogi, kontakti, profil podjetja) ter linkom za sestanek.
Večino stroškov udeležbe na virtualnem dogodku in organizacije b2b sestankov z agenti krije SPIRIT Slovenija. Posamezno podjetje, ki se bo dogodka udeležilo, krije le del stroškov, in sicer 100 EUR. Udeleženci Forum agente Virtual bodo račun za udeležbo prejeli direktno s strani organizatorja Agent 321.
Ker je število udeležencev omejeno, vas prosimo, da svoj interes za udeležbo potrdite čim prej in sicer preko spletne prijavnice, ki se nahaja http://www.forumagenti.it/en/iscrizione-azienda/Virtual-Aziende-Slovene/Italy. Zadnji rok za prijavo je 18. julij 2020.
Vabimo vsa zainteresirana slovenska podjetja, da se udeležite virtualnega dogodka Forum agenti Italija, in izkoristite priložnost za navezavo novih poslovnih stikov z agenti.

Več informacij o dogodku: Tina Lukan, SPIRIT Slovenija, tel. 01 5309-826, e-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Spoštovani dijaki, za šolsko leto 2019/20 vračate učbenike v učilnici A1 po seznamu (glej priponko).

Torek, 16. 6. 2020

2.a: od 8.00 do 9.00

1.Sa, 1.Gta: od 9.30 do 10.30

2.Sa, 2.Gta: od 11.00 do 12.00

Petek, 19. 6. 2020

4.Sa in 4.GTa: od 8.00 do 13.00 (takoj po ustnem zagovoru)

Tista skupina, ki ima slovenščino ustni zagovor v ponedeljek, odda učbenika za slovenščino (Na pragu jezika 4 in ) na zagovoru. Ostale učbenike pa že vse v petek po ustnem zagovoru.

Torek, 23. 6. 2020

3.Sa: od 8.00 do 9.00

3.Gta: od 9.00 do 9.15

1.a: od 11.00 do 12.00

Ob določeni uri dijaki POČAKATE PRED ŠOLO. Tisti, ki učbenike še potrebujete jih zadržite do popravnih izpitov. Za novo šolsko leto dijaki nujno izpišete Naročilnico za učbenike, ki jo nato podpišejo starši. Podpisano prinesete v šolo takrat, ko vrnete učbenike ali pa takrat, ko dobite spričevala.Tisti, ki ne bo oddal naročilnice za novo šolsko leto, ne bo dobil učbenikov oz. mu zavod učbenikov ne bo mogel zagotoviti! (glej priponko). V priponki so tudi navodila za delo in ukrepe v knjižnici. 4. LETNIKI: vi samo vrnete učbenike po seznamu

Lep pozdrav, Doroteja Rušnik Stramšak

Priloge:docx22_solska_knjiznica_-_stari_dijaki.docx

pdfKnjižnica_ŠC_priporočila_12.6.2020.docx_.pdf

docxVRAČANJE_UČBENIKOV_SPSŠ.docx

Covid-19 je dodobra zamajal gospodarsko poslovanje tako doma, kot tudi v tujini ter povzročil zastoje v trgovini, dobavnih verigah, transportu, logistiki, izvajanju storitev. Zaradi krize, s katero se soočamo, smo se primorani vsi ves čas prilagajati novi realnosti. Tudi situacija na italijanskem trgu, ki je za Slovenska podjetja eden izmed najpomembnejših, je drugačna kot je bila pred epidemijo.

Da bi vam nekoliko približali stanje italijanskega gospodarstva in poslovanje s to gospodarsko močno državo po krizi Covid-19, vas vabimo na webinar »Italijanski trg - izzivi in priložnosti v času novih razmer«, ki bo v torek, 16. junija 2020, od 10.00 do 11.30.

Več informacij in prijava na spletni strani SPIRIT Slovenija