Javna agencija SPIRIT Slovenija organizira srečanje z italijanskimi agenti v okviru dogodka Forum Agenti Regionali (https://www.forumagenti.it/en/Forum-Agenti-Veneto), ki bo potekalo 19. aprila 2019 v Trevisu (Italija), v prostorih hotela Maggior Consiglio, Strada Terraglio 140, 31100 Treviso.

Enodnevni dogodek Forum agenti Regionali je namenjen tako domačim (italijanskim) kot tudi tujim podjetjem pri iskanju agentov in zastopnikov za italijanski trg, ter vzpostavljanju neposrednih kontaktov med ponudniki izdelkov in storitev, ki iščejo zastopnike in agente za vstop na Italijanski trg. Za vsa slovenska podjetja bodo b2b sestanki z agenti organizirani in bodo potekali po v naprej pripravljenih urnikih. Glede na pričakovanja italijanskih organizatorjev bo vsako slovensko podjetje imelo do 9 sestankov z agenti in zastopniki.

Več o dogodku in prijavnica.

SPIRIT Slovenija, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije v letu 2019 nadaljuje z dvanajsto generacijo izobraževanja Vodenje za izvozno poslovanje - International Trade Management, ki ga izvajamo v sodelovanju z ITM Worldwide Foundation.

K udeležbi v programu vabimo zaposlene v izvoznih oddelkih malih in srednje velikih podjetij, ki želijo na področju mednarodnega poslovanja osebno in strokovno napredovati in aktivno prispevati k uspešni širitvi poslovanja podjetja na nove tuje trge.

Več na: dodatne informacije, prijava in program

Za prehrano naših dijakov skrbijo v kuhinji podjetja Unior. Dijakom je vsak dan na voljo topla malica, ki jo zaužijejo v jedilnici družbene prehrane podjetja Unior.
Prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto starši oziroma skrbniki oddajo šoli praviloma v mesecu juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezni obrok po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka.

Dijaku pripada subvencija v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, od prvega šolskega dne dalje, oziroma od dne, ki ga določi Center za socialno delo.
Cena malice znaša 2,42 evra, za prejemnika 70% subvencije 0,73 evra, za prejemnika 40% subvencije 1,45 evra.
V primeru, ko je dijak odsoten ali želi odjaviti malico za posamezen dan, mora odjavo urediti starš oz. dijak v spletni aplikaciji e- Asistent ali tudi na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., najkasneje do 8 ure zjutraj. Če starš oziroma dijak, naročen na malico, ni odjavil malice do 8 ure, plačajo starši polno ceno malice za ta dan.

pdfPravila šolske prehrane 2014

Brezplačna delavnica na temo "Nova uredba o ravnanju z odpadno embalažo- kdo so zavezanci in kaj morajo vedeti", ki bo v sredo, 13. 2. 2019 ob 13 uri v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenske Konjice, Celjska cesta 2, Slovenske Konjice

Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so prinesle kar nekaj sprememb tudi za podjetja, ki na slovenski trg dajejo do 15 ton embalaže letno skupaj z embaliranim blagom. Ker spodnjih količinskih izjem ni, to velja za vso embalažo, tudi zelo nizke količine. Tako za zavezance, ki dajo na trg male količine embalaže ni več odpustkov glede vodenja evidenc.
Več v vabilu

Vabilo k udeležbi na dogodku 3daysofdesign in razstavi slovenskih izdelkov, 23.-25. maj 2019, Kopenhagen, Danska

Z namenom promocije in večje prepoznavnosti slovenskega oblikovanja in slovenskih proizvajalcev z visoko estetsko dovršenimi, ekskluzivnimi in visoko kvalitetnimi proizvodi na danskem trgu SPIRIT Slovenija, javna agencija in Veleposlaništvo RS v Kopenhagnu pripravljamo od 23. do 25. maja 2019 v Kopenhagnu udeležbo slovenskih podjetij na 3daysofdesign, ki velja za enega najpomembnejših dogodkov s področja oblikovanja na Danskem. Gre za visoko kvalitetno razstavo izdelkov s področja vrhunskega oblikovanja, ki poteka že šestič zapored.
Primarno je dogodek namenjen za obiskovalce kot so arhitekti, oblikovalci, novinarji, blogerji, distributerji, agenti in kupci. Posebnost 3daysofdesign dogodka je, da poteka na različnih razstavnih lokacijah v Kopenhagnu, razstave pa odlikuje visoka estetska dovršenost, ekskluzivnost in kvaliteta izdelkov, predvsem kar zadeva navdihujoče koncepte življenjskega sloga, razsvetljave, pohištva in notranje opreme.
Na dogodku sodelujejo tudi veleposlaništva različnih držav, ki v času dogodka odprejo del svojih veleposlaništev in jih za obiskovalce 3daysofdesign preuredijo v razstavo dizajna posamezne države. Lani so na dogodku sodelovala veleposlaništva Švedske, Finske, Italije, Švice, Islandije, Francije, Portugalske in Španije.
Več: Povabilo na dogodek

Sporočilo za podjetja! Prihajajo enostavne spodbude malih vrednosti za MSP Posebnost spodbud: enostavnost, hitra obravnava, na voljo skozi vse leto 21 januar 2019.
Slovenski podjetniški sklad uvaja v letu 2019 nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja – t.i. VAVČERJE. Podjetjem bo omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

Prva dva vavčerja za Zaščito intelektualne lastnine in Certifikati kakovosti sta bila objavljena v petek 25.1.2019, naslednja dva pa naj bi bila že v februarju 2019. 

Podjetjem bodo na voljo vavčerji z različnimi vsebinami, in sicer:
- zaščita intelektualne lastnine
- certifikati kakovosti in poslovna odličnost
- internacionalnzacija
- prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij
- digitalizacija in omogočitvene tehnologije
- krožno/zeleno gospodarstvo
- prototipiranje

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

Programi, ki jih bomo izvajali na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani ESS in MIZŠ. Izvajali bomo:
- Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle (RPO): 60 ur
- Neformalni izobraževalni programi za odrasle:
     - Tuji jeziki (angleščina, nemščina,...): 60 ur
     - Programi za pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (komunikacija, strojništvo,...): 40 ur
     - Programi za pridobivanje digitalnih kompetenc (excel, word, power point, uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja,...)
     - Programi priprav za pridobitev nacionalne kvalifikacije
     - Preverjanje in potrjevanje NPK 

docxPrijavnica

Prijave in informacije (izvedba v Slovenskih Konjicah ali Zrečah): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 03 757 18 22, 03 757 18 23, 041 661 154
Prijave in informacije (izvedba v Laškem): Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., 03 733 89 38, 041 611 172

PROGRAMI:

Nemščina: pdfNemščina A1

Angleščina: program_angleščina-A2.pdf

Komunikacija: program_komunikacija.pdf

RDO: program_excel-nadaljevalni.pdf

Priprave NPK: pripRave_NPK_Pomočnik_kuharja.pdf, priprave_NPK_Izdelovalec_kruha_potic_peciva_testnin.pdf

URNIKI IZOBRAŽEVANJA:

V nadaljevanju so objavljeni urniki predavanj v posameznem programu. Možne so spremembe terminov izvedbe. Udeleženci v programih so o spremembah obveščeni ob nastali situaciji po običajnih kanalih obveščanja (osebno, sms, e-pošta).

TPK_izvedbeni načrt_NIPO-KOM-1.pdf

TPK_izvedbeni_načrt_TJ-NEM-1.pdf

TPK_izvedbeni_načrt-RPO-1.pdf

angleščina sk. 1 in 2: pričetek 25.2.2019 (srečanja ob ponedeljkih in torkih med 16:00 in 19:15) - Gimnazija Slovenske Konjice

Priprave NPK Pomočnik kuharja: pričetek 26.2.2019 (srečanja ob torkih med 16:30 in 20:30) - SPSŠ Zreče

Priprave NPK Izdelovalec kruha, potic, peciva in testenin na tradicionalni način: pričetek 28.2.2019 (srečanja ob četrtkih med 16:30 in 20:30) - SPSŠ Zreče


Namen projekta
je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Izobraževalni programi bodo namenjeni odraslim, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Programi so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani Evropskega socialnega sklada (ESS) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa 2014–2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje. 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Info TPK   

Brezžično izobraževalno omrežje Eduroam 

Kaj je brezžično omrežje Eduroam ?

Storitev Eduroam omogoča učencem in zaposlenim varen in preprost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja na naši šoli in gostovanje v omrežjih drugih institucij, vključenih v sistem Eduroam.

V omrežje Eduroam so vključene izobraževalne in raziskovalne ustanove (fakultete, inštituti, srednje šole, osnovne šole) v Sloveniji (http://www.eduroam.si) in tujini (http://www.eduroam.org).

Omrežje je zasnovano tako, da lahko naš učenec ali zaposleni sodelavec vanj dostopa transparentno in brezplačno v katerikoli zgoraj navedeni ustanovi (doma in v tujini), in to z istim uporabniškim imenom in geslom kot v “domačem” omrežju Eduroam.

Več o Eduroam si lahko preberete na naslovu http://www.eduroam.si.

Pogoji uporabe

  •  Imeti morate račun pri organizaciji, ki je članica Eduroam federacije,
  •  ne kršite, oziroma niste kršili pravil, ki veljajo v omrežju Eduroam.

Kaj potrebujemo za dostop v omrežje Eduroam ?

Pridobitev uporabniškega imena in gesla

Navodila za vzpostavitev povezave

Navodila za vzpostavitev povezave z Eduroam se nahajajo na naslovu http://www.eduroam.si/si/osebni-dostop/navodila-za-povezavo.
V primeru težav se dijaki in zaposleni lahko obrnejo na ROID-a.

NAJAVA USPOSABLJANJA: Brezplačno dvodnevno uposabljanje na temo Dohodninske osnove - podrobneje o obdavčitvi dohodkov iz zaposlitve.

Prijave in informacje: 03 757 18 01, 031 314 809, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.