V četrtek, 20. junija 2019 bo na  GZS podjetnikom omogočeno srečanje z bodočimi veleposlaniki in generalnimi konzuli.

Gre za redko priložnost, da svoje poslovne interese, načrte in izzive na ciljnih trgih predstavite neposredno tako širokemu krogu (ekonomskih) diplomatov, zato vas vabimo, da se srečanja udeležite.

Več informacij: https://www.gzs.si/Dogodki/20-06-2019/individualna-srecanja-s-kandidati-za-veleposlanike-

Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z Nemškim zveznim ministrstvom za gospodarstvo in energijo ter SRIP - krožno gospodarstvo organizira na GZS 18. in 19. junija 2019 Slovensko nemške dneve krožnega gospodarstva. Program omogoča slovenskim podjetjem, da predstavijo svoje rešitve in vzpostavijo poslovna in razvojna partnerstva z nemškimi podjetji, predvsem na področju okolja. Gre za osem globalnih nemških podjetij iz omenjenega področja. 

Več na povezavi: www.gzs.si/Dogodki/18-06-2019/slovensko--nemski-dnevi-kroznega-gospodarstva

Ste vedeli, da vam svetovalci na različnih lokacijah v Savinjski regiji ponujamo brezplačno svetovanje za izobraževanje in kariero?
Z današnjim dnem pričenjamo enotedensko akcijo, v kateri bomo razkrili, kje, komu in kako lahko pomagamo na:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
UPI - ljudska univerza Žalec
Ljudska univerza Celje
Ljudska univerza Šentjur
Šolski center Celje
Ljudska univerza Rogaška Slatina

Promocijski video

Letošnji Teden vseživljenjskega učenja, ki bo potekal od 10. do 19. maja (uradni termin) oziroma od 10. maja do 30. junija (razširjeni termin), ponuja priložnosti za srečanja vseh, ki smo predani učenju.
V času TVU odpira svoja vrata na stotine prirediteljev. S številnimi dogodki želijo prikazati različne oblike in možnosti učenja, namenjenega vsem ljudem, predstaviti zamisel o vseživljenjskosti in nenehnem pretoku učenja, obenem pa počastiti izjemne učne dosežke in izraze ustvarjalnosti ljudi vseh generacij.
Namen teh prireditev je ozaveščanje najširše javnosti o potrebnosti, pomembnosti in vsenavzočnosti učenja, prebujanje radovednosti, razvijanje pozitivnega odnosa do učenja, pa tudi premoščanje različnih pogledov ter gojenje kulture medsebojnega sprejemanja in razumevanja. Teden je tudi priložnost za izmenjavo strokovnih mnenj in presojo stanja teorije in prakse, ki zadevata vseživljenjsko izobraževanje in učenje.
Vabljeni na številna prizorišča po vsej Sloveniji, tudi v Slovenske Konjice in Zreče.

Koledar prireditev: Koledar prireditev TVU 2019

K sodelovanju vabimo predavatelje za poučevanje v programih izobraževanja odraslih:

  • tečaji slovenščine (profesor slovenskega jezika ali zaključeno visokošolsko izobraževanje s področja)
  • tečaji angleščine (profesor angleškega jezika ali zaključeno visokošolsko izobraževanje s področja)
  • tečaji nemščine (profesor nemškega jezika ali zaključeno visokošolsko izobraževanje s področja)
  • tečaji komunikacije (VII. stopnja izobrazbe družboslovne ali humanistične smeri in strokovna izobraževanja s tematskega področja)
  • tečaji gastronomije (najmanj višja strokova izobrazba s področja gastronomije, živilstva ali gospodinjstva ali sorodni programi)
  • tečaji računalništva (zaključeno izobraževanje s področja računalništva ali informatike ali sredješolska izobrazba ter pridobljen certifikat ECDL ali končano izobraževanje, ki je imelo v programu vsebine iz računalništva ali informatike v obsegu najmanj 100 ur)
  • izobraževanja s področja strojništva, kot npr.: upravljanje strojev, CNC,... (inž. oz. dipl. inž. strojništva ali mehatronike)

Pričakujemo, da imate najmanj eno leto delovnih izkušenj pri izvajanju programov oz. dejavnosti za odrasle in pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo oz. uspešno zaključen program usposabljanja za izobraževalno delo z odraslimi v obsegu najmanj 16 ur.

Zainteresirane vabimo, da nam pošljete življenjepis in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Dodatne informacije:

  • Brigita Kukovič, tel. 03/757 18 22
  • Patricija Košir, tel. 03/757 18 23
  • Jasmina Mihelak Zupančič, tel. 03/757 18 00

 

"Poslovna odličnost je nikoli končana pot, na kateri prejeto priznanje služi kot smerokaz, da si na pravi poti", pravi Andrej Poklič, direktor podjetja GKN Driveline Slovenija, d. o. o. iz Zreč.
Podjetje se je namreč pridružilo seznamu šestnajstih odličnih podjetij v Sloveniji in na dogodku Čutim odličnost, 11.04.2019 prejelo priznanje RS za poslovno odličnost.

Čestitke!

Povzeto po SPIRIT Slovenija, kjer najdete še več utrinkov iz prireditve.

Dve zlati priznanji za Gimnazijo Slovenske Konjice

V soboto, 30. 30. 2019, je v Murski Soboti potekalo državno tekmovanje iz znanja zgodovine za gimnazije in srednje strokovne šole. Iz Gimnazije Slovenske Konjice smo se tekmovanja udeležili trije dijaki, in sicer Maruša Marguč, Špela Rebernak in Mark Burja, pod mentorstvom mag. Aleksandre Boldin. Letošnja tema tekmovanja je bilo prelomno obdobje svetovne in slovenske zgodovine 1918/19. Dijaki smo se veliko naučili o pogodbah, ki so sklenile mir med antantnimi in centralnimi silami, in o Slovencih, ki so se v tistem času borili za osamosvajanje izpod Avstro-Ogrske, o ustanovitvi Države SHS ter kasnejšim prizadevanjem Slovencev za avtonomijo v Kraljevini SHS. Po zanimivi uvodni prireditvi na Gimnaziji Murska Sobota smo dijaki odpisali pisni del. Nato je sledil še terenski del, kjer smo se orientirali po zgodovinskih točkah mesta Murska Sobota. Pot nas je vodila do hotela Zvezda, mimo nekdanje sinagoge do evangeličanske cerkve ter Trga zmage, ki je posvečen borcem v 2. svetovni vojni, vse do soboškega gradu. Po opravljenem pisnem in terenskem delu smo z napetostjo pričakovali rezultate tekmovanja. Naša gimnazija je prejela kar 2 zlati priznanji, »v zlate barve sta se odeli« Maruša Marguč in Špela Rebernak; Mark Burja pa je za las zgrešil srebrno priznanje. Polni veselja in ponosa smo se po napornem dnevu vrnili domov. Tega dne se bomo z veseljem spominjali.

(ŠR)

OPEN IT! (Open your technological skills) je 2- letni mednarodni projekt, sofinanciran s strani programa ERASMUS+. Projekt se izvaja z namenom, da dijaki širijo svoje znanj o uporabi tehnologije, ki jo imajo na voljo v našem učno izdelovalnem laboratoriju v Slovenskih Konjicah, ki spada v Fab lab mrežo. Gimnazija Slovenske Konjice je koordinator projekta, Gimnazija Eugena Kumičića Opatija in Gymnázium Hranice Zborovská pa partnerja.

Skozi projekt bodo dijaki povezovali naravoslovje z družboslovjem ter razvijali različne kompetence (jezikovne, tehnološke, matematične …). Udeleženci bodo imeli priložnost, da svoje teoretično znanje uporabijo v življenjskih situacijah. Prav tako projekt odpira možnosti srečanja z novimi ljudmi, državami in tradicijami.

Naš projekt je inovativen in zelo specifičen, saj je glavni cilj ustvariti sobo pobega za slepe in slabovidne. V sklopu projekta se bodo tako ustvarile štiri sobe pobega in sicer pri nas na Gimnaziji Slovenske Konjice bo soba pobega za slepe in slabovidne, na Hrvaškem v Opatiji bo soba pobega na prostem, na Češkem v Hranicah bo soba pobega na sami gimnaziji v zgradbi, skupna, četrta soba pa bo virtualna, sestavljena iz sob pobega posameznih držav.

Z izdelovanjem sobe pobega bodo dijaki spodbujeni k razmišljanju o svojih možnostih na podjetniškem trgu, saj bodo v projektu aktivni pri postopku od ideje do izvedbe.

open it podatki

Vabljeni vsi, ki želite skupaj z otroki kreirati in ustvarjati dobrote na temo pomladi .