Od ponedeljka, 21. 9. 2020 je obvezno nošenje mask.

Navodila za delo so v prilogi.

Vodstvo šole

V torek, 22. 9. 2020 ob 16.30 vas vabimo na začetek brezplačnega usposabljanja iz NEMŠKEGA in ANGLEŠKEGA jezika.

Več informacij v vabilu.


Vabljeni!

Delavnica bo potekala v ponedeljek, 14. 9. 2020 od 13.00 do 15.30 v prostorih Šolskega centra Slovenske Konjice-Zreče, Tattenbachova ulica 2a, Slovenske Konjice, učilnica multimedija.

Več informacij v priloženem vabilu.

Projekt Bodimo Ekokul je s pogodbo o sofinanciranju operacije odobrilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Prijavitelj: Društvo za strpne odnose Eksena

Projektni partnerji: Xena, svetovanje in intelektualne storitve, d.o.o., Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, L.Storitve d.o.o

Vrednost operacije: 43.618,57 EUR

Odobrena višina sredstev sofinanciranja do največ: 31.703,54 EUR

OPIS IN CILJI PROJEKTA

Osnovni namen projekta »Bodimo EkoKul« je varstvo okolja in ohranjanje narave skozi informiranje, krepitev ozaveščanja o pomenu varovanja okolja in spodbujanje pozitivnega in aktivnega odnosa do narave. Projekt bo izhajal iz inovativnega koncepta, da je pravica do čistega okolja in ohranjene narave ena od temeljnih človekovih pravic, ob tem pa bo poudarjen tudi pomen odgovornosti in aktivnega pristopa vsakega posameznika. Projekt se prednostno osredotoča na ciljno skupino mladih, hkrati pa se bo v okviru projekta spodbujalo medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje (med mladimi in starejšimi).

V sklopu projekta se bo izvedlo delavnice za otroke in mladostnike, video učne vsebine in videospot pesmice na temo varovanja okolja v sodelovanju s pravljičnim likom Vilo Ekseno, izdelavo “e-novičnika” imenovanega “Bodimo EkoKul”, izdelavo strokovne publikacije, pravljice, in izdelavo ter izvedbo lutkovne predstave. Pri vseh aktivnostih bomo mladim temo varovanja okolja približali tako, da jim bo to zanimivo, razumljivo in dostopno.

CILJI PROJEKTA:

  • spodbujeno socialno podjetništvo,
  • izboljšano stanje okolja v urbanih območjih (krepitev osveščenosti in boljša informiranost o varovanju okolja, pozitivni odnos prebivalstva do narave),
  • spodbujene aktivnosti, ki prispevajo k večji vključenosti prepoznanih ranljivih skupin v urbanih območjih,
  • ohranjanje biotske raznovrstnosti in ohranjanje naravnih vrednot,
  • ustvarjanje pogojev za novo delovno mesto.

BODIMOEKOKUL PLAKAT

Od četrtek, 3.9.2020 je ponovno omogočeno izpolnjevanje in oddaja vlog.
Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Več informacij na spletni strani javne agencije SPIRIT.

Spoštovani dijaki, v četrtek, 10.9. , petek, 11.9. in ponedeljek, 14.9. bodo na SPSŠ potekali izredni popravni izpiti. Podroben časovni razpored po predmetih - modulih in izpraševalcih se nahaja v prilogi. Na izpite ste prijavljeni vsi dijaki, ki ste bili po jesenskih izpitnih rokih negativni in vam je bil na konferenci dne 27.8. na osnovi prošnje odobren izredni rok. Te dijake tudi obveščam in vabim, da se lahko po dogovoru z izpraševalcem časovno uskladijo za svetovalne ure glede organizacije in teme izpita do srede, 9.9.

Hvala za razumevanje.

Vodstvo šole

pdfpopravni_izpiti_Izredni_rok_vsi_letniki_2020_splet.pdf

Spoštovani dijaki! 

Upamo, da ste lepo preživeli počitnice, doživeli veliko nepozabnih trenutkov in si nabrali ogromno energije za prihajajoče novo šolsko leto. Ker se ta začetek bliža zelo hitro, vam za dober potek 1. šolskega dneva posredujemo naslednje informacije: 

Prvi šolski dan bo v torek, 1.9.2020 z začetkom ob 7.15 za višje letnike in ob 7.30 za dijake prvih letnikov. Dijaki višjih letnikov boste glede na objavljen razpored takoj odšli v matične razrede, dijaki prvih letnikov pa boste ob navedeni uri pred vhodom v novi šolski objekt počakali na razrednike (Dravinjska cesta 1, Zreče), ter potem v njihovem spremstvu odšli v matične učilnice.  Za vstop v šolski objekt nujno potrebujete s strani staršev izpolnjeno in podpisano izjavo (Covid 19), ki se nahaja v prilogi. To izjavo boste izpolnili in podpisali samo enkrat, le-ta bo nato veljala dokler se stanje ne spremeni. Polnoletni dijaki lahko izjavo izpolnijo in podpišejo sami.

  • Prvi dan bo pouk potekal prilagojeno do 10.30. 
  • Zaradi krajšega urnika ta dan ne potrebujete copat, prav tako ne bo organizirane šolske malice.
  • Dijaki s sabo prinesite beležko s pisalom ter zaščitno masko
  • V kolikor kdo od vas še ni dvignil učbenikov, bo to lahko storil tudi prvi šolski dan. Seznam učenikov in potrebščin še vedno najdete na zavihku "SPSŠ ZREČE" in "KNJIŽNICA" ali na povezavi: http://www.sc-konjice-zrece.si/si/index.php/gimnazija/knjiznica/item/1019-ucbeniki2020
Št.  Razred  prostor  Razrednik 
 1. 1.a  B2  Bojan Napotnik 
2.  2.a  A1  Primož Kračun 
3.  3.a  B3  Milan Sojč 
4.  1.a SSI  B6  Marjana Cenc Weiss 
5.  1.b SSI  B1  Helena Sovec 
6.  2.Sa in 2.GTa  B5  Tjaša Rajšp 
7.  3.Sa in 3.GTa  A3  Štefica Fink 
8.  4.Sa   B4  Dušan Špoljar 
9.  4.Gta  A2  Vasja Ivančič 

Želimo vam čudovit prvi šolski dan in uspešno šolsko leto.

Vodstvo šole

Priloga:

pdfIzjava_staršev_mladoletnega_dijaka_pred_vstopom_v_šolo.pdf

pdfIzjava_polnoletnega_dijaka_pred_vstopom_v_šolo.pdf

Napotki za prvi šolski dan se nahajajo na povezavi.

 

Prilagamo tudi dokument, ki ga izpolnite starši oz. polnoletni dijaki pred vstopom v šolo.

Naprošamo vas, da izpolnjen in podpisan dokument pošljete razrednikom do 1. 9. 2020.

 

Uspešen začetek šolskega leta.

Vodstvo šole

Dijaki počakajte pred vstopom v šolo na knjižničarko, ki vas pride iskat.

Knjižničarka bo učbenike iz učbeniškega sklada delila po naslednjem razporedu: (v učilnici A1)

Dijaki 1.Sa (strojni tehnik) pridejo po učbenike sreda, 26. avgusta 2020, med 7.30 in 8.30 uro.

Dijaki 1.Gta (gastronomsko turistični tehnik) pridejo po učbenike sreda, 26. avgusta 2020, med 8.30 in 9.00 uro.

Dijaki 2.Sa (strojni tehnik) pridejo po učbenike sreda, 26. avgusta 2020, med 9.00 in 10.00 uro.

Dijaki 2.Gta (gastronomsko turistični tehnik) pridejo po učbenike sreda, 26. avgusta 2020, med 10.00 in 10.30 uro.

Dijaki 3.Sa (strojni tehnik) pridejo po učbenike sreda, 26. avgusta 2020, med 11.00 in 12.00 uro.

Dijaki 3.Gta (gastronomsko turistični tehnik) pridejo po učbenike sreda, 26. avgusta 2020, med 12.00 in 12.30 uro.

Dijaki 1.a (oblikovalec kovin in inštalater strojnih inštalacij) pridejo po učbenike v ponedeljek, 31. avgusta 2020, med 7.30 in 8.30 uro.

Dijaki 2.a pridejo po učbenike ponedeljek, 31. avgusta 2020, med 8.30 in 9.30 uro.

Dijaki 3.a pridejo po učbenike ponedeljek, 31. avgusta 2020, med 9.30 in 10.30 uro.

Dijaki 4.Sa pridejo po učbenike ponedeljek, 31. avgusta 2020, med 11.00 in 12.00 uro.

Dijaki 4.Gta pridejo po učbenike ponedeljek, 31. avgusta 2020, med 12.00 in 12.30 uro.

Dijaki hodite po hodnikih šole z maskami. V učilnici A1 je lahko naenkrat samo en dijak. Prosimo, da upoštevate varnostno razdaljo 1,5 m.

Prosimo, da se držite urnika. Tisti, ki v tem času ne morete priti, pokličite v šolsko knjižnico (031 377 934), da skupaj poiščemo ustrezen termin.

Knjižničarka:

Doroteja Rušnik Stramšak, mag. lik. ped.