Dolgoletna prizadevanja ŠC Slovenske Konjice – Zreče, da bi na Srednji poklicni in strokovni šoli pridobili nujne prostore za izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela, so končno naletela na pozitiven odziv gospodarstva v okolju, občine Zreče ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po predstavitvi projekta za izgradnjo povezovalnega objekta k Srednji poklicni in strokovni šoli, podpisa pisma o nameri, pridobivanju soglasij in ustanavljanju gradbenega odbora je bilo objavljeno javno naročilo, po katerem je bil uspešno izbran ponudnik. V torek, 17.4.2018, pa je že bila v Termah Zreče slavnostno podpisana pogodba za izgradnjo prizidka, kar dijakom in profesorjem na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče gotovo daje nov zagon za delo.

Kulturno-umetnostna vzgoja

Temeljni namen kulturno-umetnostne vzgoje je pri slehernem dijaku vzbuditi željo in potrebo po sodelovanju v kulturnem, predvsem umetniškem izražanju – tako pri lastnem ustvarjanju kot uživanju v umetniškem izražanju drugih. Kulturno-umetnostna vzgoja prispeva k razvoju posameznikovega dejavnega odnosa do umetnosti oziroma kulture, spodbuja njegovo domišljijo, ustvarjalnost, iniciativnost, inovativnost, tolerantnost, estetsko občutljivost, kritičen odnos do kulture in umetnosti ter zavedanje pomena nacionalne kulturne dediščine. Razvijanje teh veščin in zmožnosti omogoča posameznikovo osebnostno rast, spodbuja različne načine mišljenja in ravnanja ter predstavlja osnovo za družbo, ki temelji na znanju, ustvarjalnosti in strpnosti.

Za uresničevanje ciljev v skladu z nacionalnimi smernicami kulturno-umetnostne vzgojena šoli razvijamo: bralno kulturo, film in avdiovizualno kulturo, novinarsko dejavnost, glasbeno umetnost, kulturno dediščino in tehniško kulturo, likovno umetnost in uprizoritvene umetnosti (gledališče).

Za doseganje zastavljenih ciljem za dijake med šolskim letom organiziramo številne aktivnosti.

Koordinatorica kulturno-umetnostne vzgoje,

Marjana Cenc Weiss

V četrtek, 29. 3. 2018, smo na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče čustveno in sproščeno obeležili materinski dan in svetovni dan zdravja.

Dijaka 1. Sa razreda, Alen Iršič in Žiga Dečar, sta v uvodu nagovorila starše in jim računsko pokazala, zakaj je na naši šoli, kjer preživimo veliko časa, »fajn«. Nato se nas je dijakinja 3. Gta razreda, Ana Podgrajšek, ob klavirski spremljavi Alena Iršiča dotaknila s svojim čudovitim glasom.

Ker staršem premalokrat povemo, kako in za kaj vse smo jim hvaležni, kako se zavedamo vsega dobrega, kar so za nas storili in ne nazadnje s čim vse nam pomagajo ter nas opogumijo, ko smo v stiski, so naši dijaki tudi prebrali, kaj so o tem povedali učenci naše šole.

Ob prijetnem vzdušju so nas pogostili tudi naši gastronomi, ob nežni klavirski spremljavi pa je sledilo kratko predavanje o načinih izboljšanja razpoloženja in premagovanja stresa. Na koncu so si starši izbrali nakit, ki so ga izdelali naši dijaki.

V upanju, da so starši odnesli domov čim več lepih občutkov in uporabnih vsebin zase, smo zaključili naše prijetno druženje.

Tjaša Rajšp

Prvi petek v marcu je dijake 4. letnikov programa gastronomsko-turistični tehnik obiskala gospa Andrejka Gažovič - somelierka 2 in ocenjevalka vin na mednarodni ravni. Dijakom je približala kulturo pitja in svet vina. Ob koncu izjemno zanimivega predavanja jim je obljubila, da bodo osvojeno znanje lahko preizkusili v praksi ob obisku lokalne vinske kleti, pokazali pa ga bodo tudi na maturi.

Petra Klima

Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
(SVIZ) smo bili sredi minulega meseca

Fantje obvladajo!

Nemščino, namreč! Na državnem tekmovanju, ki je bilo 6. februarja v Ljubljani na Gimnaziji Bežigrad, so dijaki gimnazije Slovenske Konjice pokazali izjemno znanje. Dijak 2. letnika Mark Gračner je prejel zlato priznanje na državnem nivoju, dijaka Gal Kuk in Anže Ostruh pa sta prejemnika srebrnih državnih priznanj. Tri državna priznanja so torej osvojili konjiški gimnazijci pod mentorstvom profesorice Jožice O. Berginc.

Iskreno jim čestitamo!

Fotografija: spredaj: Mark Gračner, levo zadaj Gal Kuk, desno Anže Ostruh

Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo projekta "Prizidek k obstoječemu objektu Srednje poklicne in strokovne šole Zreče". Rok za oddajo ponudb: 16.3.2018 do 10. ure.
Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil.
Razpisna dokumentacija: DOKUMENTACIJA-JN-SPSS-1-2018

Obrazci: docxRazpisni obrazci-JN-SPSS-1-2018

Priloge:
zip1 - PGD.zip
zip2 - PZI.zip
zip3 - POPIS GOI DEL.zip

ESPD: zipESDP

Naši dijaki so se na akademiji ob slovenskem kulturnem prazniku v Občini Zreče poklonili velikemu književniku Ivanu Cankarju. Zdi se, da o Cankarju že vse vemo. Nad slovenskim narodom lebdi kot temen oblak, prepojen z občutki krivde, nenehno nesrečen.

Morda je čas, da ob 100-letnici njegove smrti prepoznamo še njegov drugi obraz. Da je bil revolucionaren, boemski, zapeljiv, slaven, pogumen in sila iskren. Pravi vrelec kreposti in svetlobe. Delček tega smo tenkočutno prikazali v kulturnem programu Moje delo je knjiga ljubezni.

Mentorica: Marjana Cenc Weiss

Prvi del informativnih dnevov je za nami. Obisk kaže na veliko zanimanje za poklice v strojništvu ter gastronimiji in turizmu. Druženje je minilo v prijetnem vzdušju. Dijaki in učitelji smo veseli, da smo lahko osnovnošolcem pokazali,  kako poteka pouk na naši šoli , kaj počnemo in kako se imamo.

Fotografski material dogodka je na voljo TUKAJ.

Vodstvo šole