Naši izobraževalni programi za mladino se izvajajo na dveh lokacijah, SPSŠ Zreče in gimnazija Slovenske Konjice. Na naših fb straneh SPSŠ Zreče in Gimnazije Slovenske Konjice objavljamo aktualne dogodke in objave. Spodaj si lahko ogledate filmčke, kjer je prikazan naš vsakdan. Vabljeni k ogledu, saj slike povedo več od besed.

Strojništvo SPSŠ Zreče

  Gastronomsko turitični tehnik

Gimnazija Slovenske Konjice 

;

Vabimo k ogledu virtualne razstave, ki jo je postavila profesorica likovne umetnosti in je nastala kot epilog več natečajev.
https://www.artsteps.com/view/5fb3d833c445df5789b59473/…
Virtualno se sprehodite po galeriji, najbolje na računalniku. Začnete pri vhodu, nato sledite odtisom nog na tleh. Uporabite zemljevid prostora levo spodaj, miško ali puščice.
Obilo užitka!

strokovna sodelavka projekta Socialna aktivacija
03 757 18 27
natasa.uskokovic(at)guest.arnes.si

mag. ek. in posl.ved
e-vem referentka, svetovalka
03 757 18 23
sara.podkubovsek(at)guest.arnes.si

 Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9.999,00 EUR. Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,

I 56.101 Restavracije in gostilne,

N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

R 90.010 Umetniško uprizarjanje,

R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110,  N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020 ter ne sme imete neporavnanih finančnih obveznosti nad 50 EUR do države, ministrstva ali FURS-a.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure. Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se je potrebno predhodno registrirati.

Več informacij o javnem pozivu in podrobnostih oddaje vloge je na voljo v pozivni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si . Morebitne dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji pa so možne preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in na spletni strani.

Pozdravljeni dijaki.

Ponovno poteka učenje na daljavo. V teh časih je zelo pomembno, da greste ven na svež zrak in se gibate v naravi. Gibanje na svežem zraku dokazano dviguje odpornost,

Elektronski naslov za vprašanja glede koronavirusa na MGRT: MGRT     korona

Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi s protikorona ukrepi na davčnem področju: FURS

Poslovni nasveti v času koronavirusa: GZS

Informacije glede ukrepov: OZS

Enotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19: SPIRIT

DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE na GIMNAZIJI 2020

od 14. septembra do 8. oktobra 2020

V projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2020 so sodelovali dijaki od 1. do 4. letnika. Letos obeležujemo 6. obletnico sodelovanja Gimanzije Slovenske Konjice v nacionalnem projektu DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE, ki je del evropskega projekta. Pripravili smo ZAKLJUČNI KULTURNI DOGODEK Z RAZSTAVO in 5 delavnic z različnih tematskih področij: ZGODOVINSKEGA, ETNOGRAFSKEGA, LITERARNEGA, ARHITEKTURNEGA, LIKOVNEGA in s področja tujih jezikov (ANG, NEM) ter INFORMATIKE:

  •     Zgodovinska delavnica: DIGITALNE ZGODBE Z BRINJEVE GORE NAD ZREČAMI za dijake – udeleženci poletnega zgodovinsko-arheološkega tabora bodo v kreativnih delavnicah s pomočjo informacijske tehnologije in pametnih naprav ustvarjali lastne digitalne zgodbe s prikazom zanimivosti z arheološkega najdišča Brinjeva gora nad Zrečami (mentorica: mag. Aleksandra Boldin, prof.) – sodelovanje z Občino Zreče in Oddelkom za arheologijo FF UL (projekt PRE History Adventure)
  •     Likovna delavnica: DIH GLINE za dijake 1. letnika – ustvarjanje glinenih izdelkov - povezanost z arheološkimi najdbami na Brinjevi gori nad Zrečami (mentorica: Doroteja Rušnik Stramšak) - sodelovanje z zunanjo sodelavko Tadejo Vrečko
  •    Zgodovinska delavnica in informatika: KONJIŠKI STARI TRG IZ RODA V ROD za dijake 2. in 3. letnika – delavnice medgeneracijskega sodelovanja v konjiškem Starem trgu – spoznavanje zgodovine starega trškega jedra, fotografiranje detajlov kulturne dediščine s pročelij hiš ter uporaba inovativnih pristopov informacijske tehnologije (mentorici: mag. Aleksandra Boldin, prof. in mag. Vasja Ivančič) – sodelovanje z ZGODOVINSKIM DRUŠTVOM KONJICE
  •     Zgodovinsko-angleška delavnica: MOJ KULTURNI KOTIČEK za dijake 4. letnika – ramišljanje o kulturni dediščini kot skupnem kulturnozgodovinskem kapitalu in pisanje zgodovinskih esejev, v katerih se prepletajo sociološke teorije in zgodovinska dejstva ter prevod v angleščino (mentorici: mag. Aleksandra Boldin, prof. in mag. Marjetica Štante Kapun, prof.)
  •     Literarna delavnica: PO STOPINJAH NAŠIH PREDNIKOV za dijake 1. in 2. letnika – spoznavanje kulturne dediščine Ivana Minattija (sprehod po Minattijevi poti v Slovenskih Konjicah) in literarno ustvarjanje dijakov ter prevod v nemščino (mentorice: mag. Katja Premru Kampuš, prof.; Mihaela Ribič, prof.; Jožica Orož Berginc, prof.) – sodelovanje s TIC Slovenske Konjice

 Projekt DEKD 2020 smo na gimnaziji zaključili 8. 10. 2020 s kulturno prireditvijo ZAKLJUČEK DNEVOV EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE 2020 na Gimnaziji Slovenske Konjice z ODPRTJEM RAZSTAVE (izdelki dijkov z delavnic) in digitalne zgodbe. Zaradi ukrepov v zvezi s covid-19, so dijaki zaključno prireditev z digitalnimi zgodbami in razstavo obiskali ločeno po oddelkih.

Ponosni smo na naše gimnazijce, ki so s svojo izvirnostjo in energijo na svojevrsten način črpali iz kulturne zakladnice, ji dodali nove dimenzije ob informacijski tehnologiji ter tako pripomogli k njeni revitalizaciji in popularizaciji med mladimi generacijami. Iskrena zahvala tudi vsem mentorjem, zunanjim sodelavcem in ravnateljici-direktorici: mag. Jasmini Mihelak Zupančič.

Vodja projekta DEKD na Gimnaziji Slovenske Konjice: mag. Aleksandra Boldin, prof.

Aktivnosti izobraževanja odraslih, svetovanja, projektov in šole vožnje se odvijajo nemoteno preko spodnjih kanalov.
Osebni dostop je omejen in je možen je le po predhodnem dogovoru.

Dijaki programa gastronomsko-turistični tehnik smo v okviru strokovnih vsebin s področja turizma v lepem sončnem dnevu oktobrske sobote bili na terenskem delu v Celju.

Kulturno-zgodovinsko bogastvo Celja smo želeli objeti v čim večji meri. Odkrivali smo, koliko srednjeveškega mestnega obzidja je še ohranjenega, do kod je segala najvišja raven vode v času poplav, se poglobili v srednjeveško življenje Celjskih grofov in delovanje nekdanjega Špitala. Obiskali smo Kip splavarja, Alme Karin, Primoža Trubarja, A. M. Slomška, Vojna in mir, Vodni stolp, Marijino znamenje  in Kip fotografa Josipa Pelikana. Seznanili smo se z grozovitim mučenjem v Obrambnem stolpu mesta in si ogledali  razstavno zbirko mučilnih naprav na Celjskem gradu. Navdušeni smo bili nad lepoto Stare grofije in Knežjega dvora. Sprehodili smo se skozi Celeo, mesto pod mestom, med njenimi starodavnimi zidovi, ki pričajo o bogati preteklosti mesta.

V Stari grofiji smo potovali  s svetovno popotnico Celjanko Almo M. Karlin. Slikali smo se pri spominski plošči na obzidju, kjer je nekoč stala njena rojstna hiša. Nismo pozabili na obnovljeno hišo v Pečovniku, kjer nas razstava na strnjen način kronološko popelje skozi različna življenjska obdobja  izjemne Alme.

Nekaj minut smo namenili širokogrudnemu Alfredu Nobelu in njegovi razsipni celjski ljubezni Sofiji Hess. Odkrivali smo posebnosti posameznih cerkva, kapel od mestnega jedra do znamenite Kalvarije na Jožefovem hribu. Sprehodili smo se po Celjski plaži, mimo Lapidarija do Starega piskra in razkrili njegovo preteklost in sedanjost.

Ustavili smo se pri muzeju Pelikana, znanega celjskega fotografa. Posebno pozornost smo namenili osrednji zanimivosti v Pokrajinskem muzeju, Celjskemu stropu. Spoznavali smo skrivnosti Starokrščanske krstilnice, arhitekturo Stare mestne hiše in posebnost vodnjaka v njeni bližini, občudovali smo popolnoma ohranjeno baročno stavbo Prothasijev dvorec in  druge pomembne kulturne spomenike.

Poučen je bil obisk TIC-a v Celju. Presenečeni smo bili nad številčnostjo turističnih agencij v mestu.

Spoznali smo veliko novega in zanimivega, nadgradili smo svoja teoretična znanja predvsem s področja kulturne dediščine Celja in turističnega vodenja; hkrati pa smo se zabavali in lepo nam je bilo.

Realiziran program terenskega dela si lahko ogledate galeriji slik na spodnji povezavi tukaj.