Svet zavoda - sestava:

1. Maja Dragan: Predsednica Sveta zavoda in predstavnica delavcev
2.  Zlatko Ratej: predstavnik vlade RS
3. Branko Bračko: predstavnik Občine Slovenske Konjice
4. Vili Potočnik: predstavnik Občine Zreče
5. Aleksandra Boldin: predstavnica delavcev
6. Gašper Grat: predstavnik delavcev
7. Katja Premru Kampuš: predstavnica delavcev
8. Dušan Špoljar: predstavnik delavcev
9. Metoda Rebernak Lapuh: predstavnica sveta staršev Gimnazije
10. Marija Flašker: predstavnica sveta staršev Srednje poklicne in strokovne šole Zreče,
11. Matjaž Hren: predstavnik udeležencev izobraževanja odraslih
12. Jakob Mlakar: predstavnik dijakov Gimnazije Slovenske Konjice
13. Matic Mernik: predstavnik dijakov SPSŠ Zreče