Šolski sklad

Darovanje nam pomaga,
da se povežemo z drugimi.
(Mary Jane Ryan)

Na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče deluje šolski sklad. Dejavnost sklada predstavlja pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov.

Namen šolskega sklada je financiranje raziskovalne dejavnosti, udeleževanje dijakov na tekmovanjih, izvajanje nadstandardnega dela z nadarjenimi učenci pri posameznih področjih, nakup nadstandardne opreme (didaktična sredstva in pripomočki, informacijsko-komunikacijska tehnologija, avdio in video oprema) ter financiranje dejavnosti, ki niso sestavni del izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev (izleti, tabori, predstave, delavnice, okrogle mize ...).

Kot je razvidno, se vsa sredstva iz šolskega sklada porabljajo za izboljšanje splošnega standarda pouka naših dijakov. Želimo si, da bi vsem dijakom Gimnazije Slovenske Konjice in Srednje poklicne in strokovne šole Zreče lahko omogočili določene dejavnosti oziroma opremo. 

Pravilnik o delovanju.pdf

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Prosnja za donacijo.pdf


Delovanje SS letu 2014 2015.pdf


Člani upravnega odbora šolskega sklada:
Bojan Napotnik
Marjetica Štante Kapun
Mihaela Ribič
Andreja Založnik
Simona Kmetec
Tanja Kangler
Mojca Potnik Šonc