Predstavitev zavoda

sic mali

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče je organiziran kot javni zavod, katerega ustanovitelja sta Vlada RS in Občina Slovenske Konjice. Smo izvajalec izobraževanja za mladino in odrasle, izvajamo tudi svetovalno dejavnost. Dejavnost izvajamo v okviru treh organizacijskih enot:

Gimnazija,
Srednja poklicna in strokovna šola Zreče in
Izobraževanje odraslih in svetovanje.

Naše poslanstvo je zagotavljanje kvalitetne ponudbe izobraževalnih programov za mladino in odrasle na nivoju poklicnega, strokovnega in splošnega izobraževanja ter vzpodbujanje vseživljenjskega učenja. Pri tem upoštevamo želje in potrebe posameznikov ter aktivno sodelujemo z gospodarstvom in lokalnimi skupnostmi.

Za kvalitetno izvajanje dejavnosti skrbimo strokovno usposobljeni in prijazni zaposleni. Svoje poslanstvo izvajamo predvsem na področju občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica, Poljčane,Slovenska Bistrica, Vojnik, Laško, Radeče, Hrastnik in Trbovlje.