Vrednote, vizija, poslanstvo

NAŠE VREDNOTE SO:

- Znanje
- Spoštovanje
- Odgovornost
- Inovativnost
 -- Ustvarjalnost

-       

VIZIJA

Naša vizija je biti ustvarjalen in inovativen izobraževalni center na različnih stopnjah in smereh izobraževanja, svetovanja in usposabljanja v domačem in mednarodnem okolju.

Stremimo k uporabnemu znanju, ustvarjalnosti in kritičnemu mišljenju, negovanju talentov in razvijanju odnosov, ki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in odgovornosti. 


POSLANSTVO

Naše poslanstvo je izobraževati mladino in odrasle, spodbujati vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko sodelovanje, svetovati in sodelovati z gospodarstvom ter lokalnimi skupnostmi. Razvijati posameznika v odgovornega in aktivnega.

.

 
SAMOEVALVACIJSKO POROČILO

Najdete na povezavi.

Več iz te kategorije: Svet zavoda - sestava: »