OBVESTILO V ČASU ZAPRTJA DEJAVNOSTI NA ŠC SLOVENSKE KONJICE-ZREČE

Objavljeno v Novice

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19, se bo v vzgojno-izobraževalnih zavodih na podlagi sklepa Vlade RS. 18100-7/2020/2 in odredbe ministra za zdravje, od 16. do vključno 29. 3. 2020 začasno prenehalo izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s praktičnim usposabljanjem z delom pri delodajalcih za dijake in praktičnim izobraževanjem za študente višjega strokovnega izobraževanja.
Vse načrtovane ekskurzije v marcu in aprilu so odpovedane ali prestavljene za nedoločen čas.
Po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bomo v naslednjih tednih pouk izvajali na drugačen način - na daljavo. Tak pouk se šteje v realizacijo ur pri posameznih predmetih. Dijaki so dolžni pouku slediti in izpolnjevati navodila učiteljev. Dijaki, ki zaradi bolezni ne bodo mogli spremljati pouka, morajo to javiti razredniku.
Uporabljali bomo različna gradiva, ki so dostopna v digitalni obliki  (e-učbeniki, e-gradiva, portali z video vsebinami, mobilne aplikacije, spletne učilnice in druge e-skupnosti (socialna omrežja, video vsebine (videolectures.net, portal ARNES), različni tečaji in gradiva na Evropske šolskem omrežju (npr. Teacher Academy) ter ostali portali z učnimi gradivi doma in v tujini).
Posebno pozornost bomo namenili varni rabi interneta.
Vse informacije  o delu na daljavo, s katerim bomo začeli prihodnji teden, o nadomeščanjih odpadlega pouka, ocenjevanjih in maturitetnih rokih, bomo posredovali preko eAsistenta, uradne spletne strani šole (http://www.sc-konjice-zrece.si/si/), po e-pošti in na socialnih omrežij šole.

Izobraževanje odraslih: odpoved vseh izobraževanj in tečajev.
Spot svetovanje: preko e-pošte oz. telefonsko 031 314 809.
Šola vožnje: odpovedna vse teoretična, praktična izobraževanja in izpiti.
Prosimo vas za skrbno ravnanje, saj s tem najbolj pomagamo drug drugemu. Ostanite zdravi!

Mag. Jasmina Mihelak Zupančič
Ravnateljica - direktorica