Obvestilo o stavki 14. 3. 2018

Objavljeno v Novice

Spoštovani starši,

v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
(SVIZ) smo bili sredi minulega meseca

– zatem ko Vlada RS ni
prisluhnila našim številnim pozivom, naj zaustavi in preobrne trend
zniževanja sredstev za vzgojo in izobraževanje ter odpravi
nesprejemljivo nižje vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela –
primorani uporabiti skrajno sredstvo sindikalnega boja, tj. izpeljati
splošno stavko v vzgoji in izobraževanju.

Naj na tem mestu znova poudarimo, da ne zahtevamo nobenih
privilegijev, ne zahtevamo, naj država plačuje izobraževalke in
izobraževalce več ter bolje kot druge, a vztrajamo in bomo vztrajali,
naj vzgojno-izobraževalnega dela ne podcenjuje in zaposlenih na teh
področjih ne plačuje manj kot plačuje druge zaposlene v javnem
sektorju na primerljivih delovnih mestih z enako zahtevano stopnjo
izobrazbe.

Ker Vlada RS tudi po najmnožičnejši stavki in protestnem shodu
zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v času samostojne Slovenije (v
stavki je sodelovalo več kot 40.000 izobraževalk in izobraževalcev,
20.000 med njimi pa jih je prišlo tudi na Kongresni trg v Ljubljani)
naše upravičene zahteve po izboljšanju položaja vzgoje in
izobraževanja ter zaposlenih na teh področjih zavrača, bo SVIZ v
prihodnjih mesecih stavkovne aktivnosti zaostroval.

SPLOŠNO STAVKO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU BOMO NADALJEVALI V SREDO, 14.
MARCA 2018, ZATO NA TA DAN NE BO POUKA.

Tudi tokrat vas, cenjeni starši, prosimo za razumevanje in podporo
našim prizadevanjem ter se vam hkrati opravičujemo za nevšečnosti, ki
vam jih bo stavka povzročila.

Stavkovni odbor SVIZ ŠC Slonenske Konjice-Zreče