Javno naročilo Prizidek k obstoječemu objektu SPSŠ Zreče

Objavljeno v Novice

Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo projekta "Prizidek k obstoječemu objektu Srednje poklicne in strokovne šole Zreče". Rok za oddajo ponudb: 16.3.2018 do 10. ure.
Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil.
Razpisna dokumentacija: DOKUMENTACIJA-JN-SPSS-1-2018

Obrazci: docxRazpisni obrazci-JN-SPSS-1-2018

Priloge:
zip1 - PGD.zip
zip2 - PZI.zip
zip3 - POPIS GOI DEL.zip

ESPD: zipESDP