Novice

Dijaki so peli in plesali Šolski center Slovenske Konjice-Zreče je v prazničnem decembru priredil že peti dobrodelni koncert Vesele note za praznične dni. Dijaki so pripravili raznolik program in gledalci so z bučnim aplavzom nagradili rock skupine, narodno-zabavna ansambla, zbora in mini godbo. Program so začinili še plesalci z glasbeno-plesno točko iz Briljantine. Zbran denar je šel v šolski sklad, ki financira nadstandardne dejavnosti šole, nekatere izbirne vsebine ter finančno pomaga dijakom v socialni stiski. Hvala vsem, ki ste nas obiskali, in se vidimo drugo leto! Klara Rošer

V sklopu aktivnosti projekta Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) vabimo zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za naročilo: NAKUP GRAFIČNIH DELOVNIH POSTAJ ZA U-LAB

V okviru projekta Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) vabimo zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila male vrednosti (objava na portalu) za 2. fazo nakupa računalniške opreme: NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA U-LAB.

Rok za oddajo vlog: 6.10.2017 do 9. ure

V okviru projekta Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) vabimo zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb:

 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila: Zamenjava oken na stavbi Srednje poklicne in strokovne šole Zreče.