Novice

V okviru projekta Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) vabimo zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila male vrednosti (objava na portalu) za 2. fazo nakupa računalniške opreme: NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA U-LAB.

Rok za oddajo vlog: 6.10.2017 do 9. ure

V okviru projekta Učni izdelovalni laboratorij Slovenske Konjice-Zreče (U-LAB) vabimo zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb:

 

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila: Zamenjava oken na stavbi Srednje poklicne in strokovne šole Zreče.

Objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih potrebščin v šolskem letu 2017/2018. 

Na prireditvi v počastitev slovenskega kulturnega praznika v torek, 7. februarja 2017,  je Občina  Slovenske Konjice podelila priznanje za  izjemno ustvarjanje na kulturnem področju  Šolskemu centru Slovenske Konjice – Zreče.