MUNERA 3

20 November 2018, 9:53 am
Objavljeno v PROJEKTI

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru katerega se bodo na vseh sodelujočih šolah izvajali programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene.

Namen projekta je povečati vključenost zaposlenih v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izboljšati njihove kompetence zaradi potreb na trgu dela, večjo zaposljivost in mobilnost med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Kdo se lahko vključi v program? V brezplačna izobraževanja se lahko vključi vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v programe. Pred vključitvijo v projekt mora kandidat izpolniti prijavo in dostaviti ustrezna dokazila o zaposlitvi (npr. potrdilo delodajalca, izpis ZPIZ o zavarovanju v Republiki Sloveniji, potrdilo ZZZS ipd.).
Obveznosti vključenih v projekt: S posameznimi kandidati se ob vključitvi v program sklene pogodba o izobraževanju. V pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec v programu izobraževanja moral opraviti, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Ob vključitvi in po zaključenem usposabljanju udeleženci izpolnijo vprašalnik.
Programi so za udeležence v celoti brezplačni. Vključeni kandidati morajo biti prisotni na izobraževanju najmanj 80% programa in program tudi zaključiti.

Programi usposabljanja in izpopolnjevanja, potrjeni s strani Programskega odbora Munera 3 in Sveta zavoda ŠC Slovenske Konjice-Zreče. Šolski center Slovenske Konjice-Zreče izvaja v sodelovanju s podjetji oz. organizacijami naslednje programe:

Program Potrjen na programskem odboru Potrjen na svetu zavoda      Program          
Strokovna raba nemškega jezija v proizvodnji LED tehnologije                                                 8.10.2018 11.10.2018  pdfMunera3-Področje_tehnika_Strokovna_raba_nemškega_jezika_v_proizvodnji_LED_tehnologije.pdf
S poslovno odličnostjo do inovativnih rešitv v proizvodnji abrazivov                                     8.10.2018 11.10.2018  pdfmunera3-Področje_tehnika_S_poslovno_odličnostjo_do_inovativnih_rešitev_v_proizvodnji_abrazivov.pdf
Dobra in zdrava prehrana na delovnem mestu 1.10.2018 11.10.2018  pdfMunera_3-Področje_biotehnika_Dobra_in_zdrava_prehrana_na_DM.pdf
Učitelj se uči 10.10.2018 16.10.2018  pdfMunera_3_podrocje_tehnika_Učitelj_se_uči.pdf
Tehniško komuniciranje na delovnem mestu 12.10.2018 16.10.2018  pdfmunera_3_področje_tehnika-Tehniško_komuniciranje_na_DM.pdf
Angleška strokovna terminlogija v kovinarstvu 25.9.2018 29.3.2019  

 

Projekt sofinancira EU- www.eu-skladi.si in MIZŠ

Munera zapis