PROJEKTI

Od septembra 2014 do 2017 izvajamo 3-letne projektne aktivnosti preko programa Erasmus+, K2 šolska partnerstva, ki poleg Gimnazije Slovenske Konjice zajema še dijake in profesorje iz srednjih šol  3 evropskih…
Srečanje na temo Izdelava strateškega načrta za rast podjetij na globalnem trgu in povezoanje z relevantnimi institucijami na mednarodni ravni, Slovenske Konjice, 19. 9. 2017 ob 18 uri
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče VEM center nudi brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom ter vsem delujočim malim in srednje velikim podjetjem. Pokrivamo območje občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Laško. Vstopna…
Smo partner v mednarodnem projektu Erasmus+ KA2 (2016 – 2018) skupaj s prijaviteljem iz Poljske ter partnerji iz Bolgarije, Turčije, Cipra, Španije in Slovenije.Cilj projekta je testiranje in razvoj temeljnih…
Projekt Usposabljanje mentorjev 2016–2021 je namenjen brezplačnemu usposabljanju mentorjev dijakom oz. študentom za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom oz. praktičnega izobraževanja, kar bo novim diplomantom poklicnega in strokovnega izobraževanja omogočalo…
Projekt je namenjen pridobivanju temeljnih in poklicnih znanj, spretnosti in veščin (kompetenc), kar naj bi pripomoglo k boljši zaposljivosti oseb.Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija in Evropskega socialnega sklada. …
Vabilo v svetovalno središče 2017 Prvo leto izvajanja projekta Svetovanje zaposlenim v Savinjski regiji 2016Projekt je namenjen vsem zaposlenim, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in…
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče že 5 leto koordinira prireditve v okviru Tedna vseživljenjskega učenja na lokalnem nivoju. Vse do konca junija izvajamo delavnice, predavanja in druge prireditve v vrtcih, OŠ,…
  Projekt CWIC Projekt CWIC Več prakse za naše dijake Srečanje partnerjev Španija

Prijava na novice