PROJEKTI

OPEN IT! (Open your technological skills) je 2- letni mednarodni projekt, sofinanciran s strani programa ERASMUS+. Projekt se izvaja z namenom, da dijaki širijo svoje znanj o uporabi tehnologije, ki…
Programi, ki jih bomo izvajali na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče so za udeležence BREZPLAČNI, saj so sofinancirani s strani ESS in MIZŠ. Izvajali bomo:- Javno veljavni program Računalniška pismenost za…
Brezžično izobraževalno omrežje Eduroam  Kaj je brezžično omrežje Eduroam ? Storitev Eduroam omogoča učencem in zaposlenim varen in preprost dostop do zaščitenega brezžičnega (WLAN) omrežja na naši šoli in gostovanje…
Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo. Priložnosti za spodbujanje kompetenc, kot so…
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče sodeluje v projektu MUNERA 3, s katerim je bil skupaj s konzorcijskimi partnerji izbran na razpisu »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022«, v okviru…
Od septembra 2014 do 2017 izvajamo 3-letne projektne aktivnosti preko programa Erasmus+, K2 šolska partnerstva, ki poleg Gimnazije Slovenske Konjice zajema še dijake in profesorje iz srednjih šol  3 evropskih…
Srečanje na temo Izdelava strateškega načrta za rast podjetij na globalnem trgu in povezoanje z relevantnimi institucijami na mednarodni ravni, Slovenske Konjice, 19. 9. 2017 ob 18 uri
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče VEM center nudi brezplačne podporne storitve potencialnim podjetnikom ter vsem delujočim malim in srednje velikim podjetjem. Pokrivamo območje občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče in Laško. Vstopna…
Smo partner v mednarodnem projektu Erasmus+ KA2 (2016 – 2018) skupaj s prijaviteljem iz Poljske ter partnerji iz Bolgarije, Turčije, Cipra, Španije in Slovenije.Cilj projekta je testiranje in razvoj temeljnih…