SIC - Svetovanje

Namen javnega poziva je podpreti podjetja pri doseganju in trajnemu ohranjanju ravni uspešnega delovanja s svetovalno podporo na področju poslovne odličnosti in svetovanja na za podjetja prioritetnih področjih ter usposabljanju…
Izvajanje projekta SPOT svetovanje na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče, 2018-2022