SIC - Svetovanje

Od četrtek, 3.9.2020 je ponovno omogočeno izpolnjevanje in oddaja vlog.Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na…
Predvidoma konec julija oziroma v začetku avgusta 2020 bo SPIRIT Slovenija, javna agencija objavila javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na…
MOŽNOSTI PRIDOBIVANJA FINANČNIH SREDSTEV ZA PODJETJA, JULIJ 2020- razpis za mikro, mala in srednje velika podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0- drugi aktualni razpisi Slovenskega podjetniškega…