SIC - Svetovanje

Kratkotrajno delo se lahko opravlja v mikrodružbi, zavodu ali pri samostojnem podjetniku, ki ima najmanj 1 in največ 10 zaposlenih. 
Za osebno dopolnilo delo je potrebno kupiti vrednotnice v pavšalnem znesku 9 EUR. Naročnik mora za vsakega izvajalca kupiti eno vrednostnico v koledarskem mesecu. V primeru del za neznane naročnike…
Direktorica-ravnateljica,svetovalka, referentka e-VEM03 757 18 12jasmina.mihelak-zupancic(at)guest.arnes.si