Objavljen javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

 Javna agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v času od 12. marca do 31. maja 2020. Namenjen je mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki bodo lahko dobila do največ 9.999,00 EUR. Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR.

Do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja (Priloga I Uredbe 651/2014(EU)), ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (ustanovljeni po ZGD-1 ali ZZad), ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,

I 56.101 Restavracije in gostilne,

N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,

N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,

N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

R 90.010 Umetniško uprizarjanje,

R 90.020 Spremljaj.dej.za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110,  N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020 ter ne sme imete neporavnanih finančnih obveznosti nad 50 EUR do države, ministrstva ali FURS-a.

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure. Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se je potrebno predhodno registrirati.

Več informacij o javnem pozivu in podrobnostih oddaje vloge je na voljo v pozivni dokumentaciji, ki je na voljo na spletni strani www.spiritslovenia.si . Morebitne dodatne informacije v zvezi s pripravo vloge in pojasnila k pozivni dokumentaciji pa so možne preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in na spletni strani.