Novice in aktualni projekti

Enotna informacijska točka ukrepov v podporo gospodarstvu za blažitev posledic vpliva COVID-19 https://www.spiritslovenia.si/koronavirus  Protikorona paket, 23.3.2020 Ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada, več tudi na https://podjetniskisklad.si INTERVENTNA_POMOČ_DELODAJALCEM.pdf INTERVENTNI_UKREPI_NA_JAVNOFINANČNEM_PODROČJU.pdf INTERVENTNI_UKREPI_NA_PODROČJU_ODLOGA_PLAČILA_KREDITOV.pdf Vse o zagotavljanju…
POSEBNA OBLIKA DELA - DELO OD DOMA
12.03.2020 Poslovanje SPOT točk in poziv uporabnikom k uporabi elektronskih storitev portala SPOTV času nevarnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2, prosimo vse uporabnike storitev točk SPOT Svetovanje in SPOT Registracija, da…