Info pika - koristne povezave

JAVNA AGENCIJA RS ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE
POSLANSTVO PCMG je razširjati učinkovito podporno okolje za pospešen razvoj podjetništva, obrti in samozaposlovanja v Sloveniji ter promocija podjetniške kulture.

VSTOPNA STRAN E-VEM http://evem.gov.si/evem
Portal e-VEM je državni portal za podjetja in podjetnike preko katerega lahko podjetja ali podjetniki opravijo elektronske storitve, ki so povezave z ustanovitvijo podjetja in nekaterimi ostalimi postopki, ki jih poslovni subjekt opravi ob ali po ustanovitvi. Portal je razdeljen na dva dela, in sicer na storitve za samostojne podjetnike in gospodarske družbe.
SLOVENSKI PODJETNIŠKI SKLAD
Slovenski podjetniški sklad (Sklad) je nacionalna finančna institucija, ustanovljena z namenom olajšanja dostopa malim in srednje velikim podjetjem do virov financiranja razvojnih naložb podjetij. Sklad zagotavlja ugodnejša finančna sredstva za inves

OBRTNA ZBORNICA SLOVENIJE - OZS
"Obrtniki in podjetniki, ki opravljamo obrtne in obrti podobne dejavnosti, se združujemo v Obrtni zbornici Slovenije, da bi uresničevali svoje kratkoročne in dolgoročne poslovne in strokovne interese v Sloveniji in Evropski uniji ter ob strokovni...

OBRTNA ZBORNICA SLOVENSKE KONJICE http://www.ooz-konjice.si
OBRTNA ZBORNICA CELJE http://www.ooz-celje.si
RA SOTLA http://www.ra-sotla.si
RA SAVINJA http://www.ra-savinja.si
SaŠa ORA http://www.sasa-ora.si
Občina Slovenske Konjice
Tik preden Vas v svoj objem zavijejo mogočni Pohorski gozdovi, se odprejo vrata v mesto s tisočletno starotrško zasnovo, Slovenske Konjice. Prijazno srednjeveško podeželsko mesto s pet tisoč prebivalci je položeno med skrivnostno Konjiško goro...
Občina Zreče
Občina Zreče sega od vznožja pohorskega masiva (360 m n.v. v Zreški dolini) do 1517 m n.v. na skrajnem severnem delu. Osrednji del občine (Skomarje, Boharina, Padeški vrh) je močno razčlenjen, poln grap in osojnih pobočij...

Občina Oplotnica
Naj vas pot ponese v naše kraje, kjer vas bosta prijaznost in gostoljubnost ljudi ter čudovita pokrajina pospremila v svet naravne in kulturne dediščine občine Oplotnica.

Občina Vitanje
Svet neokrnjene narave, čistega zraka in vode. V svet delovnih in prijaznih ljudi izpod Pohorja. Napočil je čas, da odprete oči, se ozrete v daljavo in spoznate lepote naših krajev zato... pot pod noge in v Vitanje.

Občina Dobrna
Občina, z nekaj več kot 2000 prebivalci, se ponaša z bogato kulturno in naravno dediščino, ki sega daleč v zgodovino. Sloves ji daje zdravilni vrelec, saj sodijo dobrnske toplice med najstarejša zdravilišča pri nas.

Občina Šentjur pri Celju
Ne le na Slovenskem, temveč tudi širše ni mnogo krajev, ki bi rasli iz tako davnih korenin kakor Šentjur. Vse do mlajše kamene dobe nazaj segajo sledovi človekove kulture na Rifniku in v dolini pod njim.

Občina Dobje
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
Globalni cilj Ministrstva za gospodarstvo je prispevati k uresničevanju vizije, da Slovenija postane aktivna in uspešna v globalni konkurenci, da ohranja in razvija konkurenčne prednosti, ki temeljijo na visoki dodani vrednosti blaga in storitev...

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PROSTOR IN ENERGIJO
Ministrstvo za okolje in prostor zagotavlja zdravo življenjsko okolje za vse prebivalke in prebivalce Republike Slovenije ter spodbuja in usklajuje prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, ki ob skrbi za družbeno blaginjo temelji na smotrni in varč

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Pred vami so spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje. Z njimi predstavljamo vsebino našega dela, številne pristojnosti in naloge, ki jih ima Zavod. Prav zato so naše spletne strani kar precej obsežne

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE - GZS
Družbeno in gospodarsko okolje v Sloveniji, Evropi in svetu, ki opredeljuje vsebino in način dela se hitro in korenito spreminja.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Dobrodošli na spletišču Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Živimo v dobi informacijske tehnologije, ko se zdi, da nam nič ne more ostati skrito, saj je pretok informacij izredno hiter in učinkovit. Svetovni splet je v veliki meri olajša

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
V Službi za odnose z javnostmi in promocijo vam bomo z veseljem pomagali do odgovorov na vaša vprašanja, ki se nanašajo na resor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ali pa vas bomo napotili na pristojni resor.

STRUKTURNI IN KOHIZIJSKI SKLADI
Na 37 info točkah po Sloveniji lahko dobite zloženke, brošure in druge splošne informacije o strukturnih skladih in Enotnem programskem dokumentu za Slovenijo, aktualne informacije o objavljenih javnih razpisih, svetovalci odgovarjajo na vaša vprašanja...

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ
(ARR) usklajuje prizadevanja partnerjev iz javnega in zasebnega sektorja na lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju, da bi dosegli uravnotežen in trajnosten razvoj vseh regij v Sloveniji.

BORZA PONUDBE IN POVPRAŠEVANJA PO SODELOVANJU
Že uveljavljeni Borzi, ki jo je GZS izgrajevala in vodila vse od leta 1989, sta se pridružila partnerja v skupnem projektu nadgradnje: Pospeševalni center za malo gospodarstvo - PCMG in Obrtna zbornica Slovenije - OZS.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Križišče pomembnih povezav državnih ustanov

URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
Urad vlade za informiranje je strokovna služba slovenske vlade in njenih ministrstev, ki skrbi za verodostojne, ažurne in celovite informacije v pretoku med vlado, njenimi predstavniki ter domačimi in mednarodnimi javnostmi.

EIM, SKLAD ZA RAZVOJ IN USPOSABLJANJE ČLOVEŠKIH VIROV
Odličnost smo ljudje! eim, Sklad za razvoj in usposabljanje človeških virov (SRUČV) je bil ustanovljen leta 1998 kot primer dobre prakse in rezultat uspešne izvedbe mednarodnega projekta Phare, ki smo ga s podporo Evropske unije izvajali med leti