VEM TOČKA

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, VEM center nudi podporne storitve na področju pospeševanja podjetništva na lokalnem nivoju. Pokrivamo območje občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Laško in Radeče.
Aktivnosti sofinancira SPIRIT, Javna agencija RS za spodbujenje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. 

  • informiranje podjetnikov, potencialnih podjetnikov in ostalih zainteresiranih: pridobivamo ključne poslovne informacije (npr. možnosti pridobivanja finančnih sredstev), ki jih nato posredujemo vsem vam, ki vas tovrstne informacije zanimajo. Izvajamo promocijske aktivnosti podpornih storitev in podajamo nasvete in odgovore na različna vprašanja iz področja podjetništva.
  • osnovno svetovanje, dajanje podjetniških nasvetov: na področju osnovnega svetovanja podjetjem in potencialnim podjetnikom ponujamo celovite svetovalne storitve od zagona, poslovanja in rasti podjetja. V VEM vstopni točki zagotavljamo informacije in pomoč pri pridobivanju nepovratnih sredstev pri javnih razpisih.
  • točka e-vem: na naši vstopni točki je mogoče izvesti vse postopke povezane z registracijo (ustanovitvijo) podjetja (d.o.o. ali samostojni podjetnik) preko spleta z uporabo e-vem aplikacije. Ob sami registraciji zagotavljamo celovito svetovanje in podporo. 
  • podjetniško svetovanje: zagotavljamo osnovna in specialistična svetovanja s področja poslovnih funkcij podjetja, priprava razvojnih programov, projektov, poslovnih načrtov, investicijske in razpisne dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev, ugodnejših posojil za opremo in druge investicije, domačih in tujih razpisovalcev. Zagotavljamo vam ključne informacije o strankah s katerimi poslujete ali nameravate poslovati v Sloveniji ter osnovne podatke o trgih držav, strank, s katerimi želite poslovati.
  • podjetniško usposabljanje

SVETOVALNE STORITVE
- splošno podjetniško in poslovno svetovanje, informiranje in storitve
- nudenje specializiranih znanj s področij finančno investicijskega managementa 
- svetovalni projekti za podjetja
- postopki samozaposlitve - preveritev poslovnih možnosti in priprava poslovnih načrtov
- pridobivanje virov financiranja - priprava investicijskih programov
- priprava projektov za javne razpise 
- Finančno specialistično svetovanje
- računovodsko in davčno svetovanje 

IZOBRAŽEVALNE STORITVE 

- informativno promocijske podjetniške delavnice za osnovnošolce, srednješolce, potencialne podjetnike in delujoča podjetja
- specializirane podjetniške delavnice  
- poslovno komuniciranje 

Prijava na novice