Dejavnosti

Brezplačne storitve e-VEM  točke za samostojne podjetnike - prijava za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije - oddaja davčnih podatkov - prijava oseb v obvezna soacialna zavarovanja (obrazec M-1)- odjava oseb…
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, VEM center nudi podporne storitve na področju pospeševanja podjetništva na lokalnem nivoju. Pokrivamo območje občin Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče, Laško in Radeče. Aktivnosti sofinancira SPIRIT, Javna…

Prijava na novice