Dejavnosti

Brezplačne storitve e-VEM  točke za samostojne podjetnike - prijava za vpis samostojnega podjetnika v Poslovni register Slovenije - oddaja davčnih podatkov - prijava oseb v obvezna soacialna zavarovanja (obrazec M-1)- odjava oseb…
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska nudi podporne storitve na področju pospeševanja podjetništva na lokalnem in regionalnem nivoju.