O Gimnaziji

PREDMET Letnik (število ur na teden) Skupaj ure I –obvezni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik Slovenščina 4 4 4 4 560 Matematika 4 4 4 4…
VIZIJA GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE Vizijo šole smo izoblikovali v projektu Mreže 1 leta 2007/08. ODPRTE POTI ... S kakovostjo, z ustvarjalnostjo in s povezovanjem so poti v uspešno življenje odprte.