Vizija in poslanstvo

VIZIJA GIMNAZIJE SLOVENSKE KONJICE

Vizijo šole smo izoblikovali v projektu Mreže 1 leta 2007/08.

ODPRTE POTI ... S kakovostjo, z ustvarjalnostjo in s povezovanjem so poti v uspešno življenje odprte.

POSLANSTVO ŠOLE:

 • skrbeti za dobre odnose med dijaki, dijaki in učitelji, učitelji,
 • posredovati kvalitetno in aktualno znanje,
 • izobraževati za prihodnost,
 • spodbujati dijakov individualni razvoj,
 • pri pouku uporabljati sodobno učno tehnologijo in raznolike metode dela z dijaki,
 • slediti novostim in strokovnim smernicam razvoja srednješolskega izobraževanja, permanentno se izobraževati,
 • ponuditi pestro ponudbo OIV,
 • v dogovoru z dijaki, njihovimi starši ali zaradi potrebe okolja organizirati zanimivo izobraževanje za dijake (čeprav ni predvideno z LDN),
 • razvijati projektno, raziskovalno delo,
 • sodelovati na tekmovanjih,
 • nadaljevati z mednarodnimi projekti,
 • aktivno vključevati dijake v življenje in delo na šoli,
 • analizirati stanje uspeha dijakov v posameznih konferenčnih obdobjih, zagotavljati čim manjši osip in spodbujati dijake k zviševanju učne uspešnosti,
 • povezovati se z osnovni, s srednjimi šolami pri doseganju boljših rezultatov, tako na ravni uspešnosti dijakov, kot zaradi potrebe po raznovrstnih aktivnostih in nižjih stroškov pri šolskem delu,
 • zagotoviti seznanjanje dijakov z vplivnimi osebnostmi in s strokovnjaki nekega področja,
 • truditi se zadovoljevati želje in potrebe dijakov ter delavcev šole, slediti njihovim idejam ter sprejemati njihove pozitivne pobude, kritike ...