Učiteljski zbor

Predmet: psihologija
Predmeta: geografija in zgodovina
Predmet: športna vzgoja Porodniški dopust