Učiteljski zbor

Predmeta: geografija in zgodovina
Predmet: športna vzgoja Porodniški dopust
Predmet: športna vzgoja