Predmetnik gimnazije

PREDMET Letnik (število ur na teden) Skupaj ure
I –obvezni predmeti 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina 4 4 4 4 560
Matematika 4 4 4 4 560
Prvi tuji jezik 3 3 3 3 420
Drugi tuji jezik 3 3 3 3 420
Zgodovina 2 2 2 2 280
Športna vzgoja 3 3 3 3 420
Glasba 1,5 52 + 18*
Likovna umetnost 1,5 52 + 18*
Geografija 2 2 2 210
Biologija 2 2 2 210
Kemija 2 2 2 210
Fizika 2 2 2 210
Psihologija 2 70
Sociologija 2 70
Filozofija 2 70
Informatika 2 70
II - Izbirni predmeti - 1-3 1-5 8-12
III - Obvezne izbirne vsebine 90 90 90 30 300
Skupaj ure 32 32 32 29 – 33  4675-4815

* 18 ur se izvaja v okviru obveznih izbirnih vsebin

V prvem in drugem letniku gredo dijaki na športni vikend v CŠOD Tolmin in Kranjska Gora.

V tretjem in četrtem letniku pri pouku ŠVZ dijaki izbirajo med različnimi športnimi aktivnostmi (plezanje, badminton, bootcamp, golf, ples,…).

Izbirni predmeti v drugem letniku so: angleščina, informatika in matematika.

Izbirni predmeti v tretjem letniku so: biologija, fizika, geografija, informatika, kemija, psihologija, slovenščina in sociologija.

Izbirni maturitetni predmeti so: biologija, fizika, geografija, informatika, kemija, nemščina, psihologija, sociologija, zgodovina.

Dijakom nudimo pouk tretjega tujega jezika (francoščina, španščina, ruščina).

Pri vseh predmetih učitelji dijakom nudimo svetovalne ure kot dodatno pomoč pri razumevanju snovi.