Novice

V NOVEM ŠOLSKM LETU S TABLIČNIMI RAČUNALNIKI PRI POUKU Dijaki, ki bodo prihodnje leto obiskovali 1. letnik Gimnazije Slovenske Konjice, bodo vključeni v nov projekt na nacionalni ravni, ki vključuje…
V torek, 21. januarja, smo na gimnaziji sprejeli slovenske predstavnike Japonskega veleposlaništva. Tomaž Hožič nam je s kratkim potopisnim predavanjem približal japonski svet. Suši, potresi, dolga življenjska doba, napredna tehnologija,…