Novice

Prišla je Milena Zupančič! V bajnem hramu učenosti pod Starim gradom je iz dneva v dan naraščalo pričakovanje. V mislih dijakov so se odvijali številni filmi, slike, vprašanja. Iskrilo se…
V junijskem poročilu o rezultatih splošne mature v spomladanskem roku smo omenili, da je nekaj kandidatom manjkala le točka ali dve, da bi dobili spričevalo s pohvalo in naziv zlati…
Gimnazija Slovenske Konjice se je pridružila evropskemu pilotnemu projektu Uporaba in uvajanje e-vsebin in e-storitev, ki ga izvaja Zavod za šolstvo RS. Načrtovano je, da bodo dijaki 1. letnikov občasno…