Novice

V Slovenskih Konjicah leto 2016 poteka v znamenju 870- letnice prve omembe Konjic v pisnih virih. V ta namen smo na Šolskem centru Slovenske Konjice-Zreče organizirali likovni natečaj. Prijazno so…
Maturante – odličnjake vsa štiri gimnazijska leta je sprejel podžupan Občine Slovenske Konjice: Peter Koren in Direktorica Občinske uprave Občine Slovenske Konjice Breda Obrez Preskar. Maturante so s ponosom spremljale: razredničarki…
Pri pouku likovne umetnosti so dijaki obravnavali  grafiko skozi prizmo sodobne paradigme. Tradicionalni koncept grafike so zamenjali s sodobnim.