SPLOŠNA MATURA 2012

6 Februar 2017, 6:58 am
Objavljeno v Splošna matura

Splošno maturo 2012 je v spomladanskem roku opravilo 98 % kandidatov. V povprečju so maturanti osvojili 20 točk, največ točk sta imela zlata maturanta Janja Ribič, ki je imela tudi najboljšo oceno iz psihologije v Sloveniji in Blaž Šrot, ki mu je do še bolj laskavega naziva diamantni maturant zmanjkala ena sama točka.
Dijaki so pri večini predmetov osvojili nadpovprečno število točk, največ pri izpitih iz matematike (osnovna in višja raven), kemije, sociologije n psihologije.